Пріоритетні напрями в шкільній лінгводидактиці - Статья

бесплатно 0
4.5 88
Особливість основних методик розвитку теорії навчання української мови в школі. Характеристика засадничих ідей, пов’язаних з когнітивним, герменевтичним, соціокультурним та комунікативним напрямами, які становлять окрему теоретичну модель мовної освіти.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Оксана Кучерук, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства, Житомирський державний університет імені Івана ФранкаThe author considers the problem of priority areas of learning theory Ukrainian language in schools from the standpoint of anthropo-oriented paradigm. Завдання пропонованої роботи: окреслити теоретичні підходи, на яких ґрунтуються магістральні напрями лінгводидактики; розглянути ідеї наукових концепцій, співвідносних з цими напрямами; визначити особливості основних напрямів теорії навчання української мови в школі та відповідні їм методи навчання. Сказане спонукає до обґрунтування напрямів лінгводидактики з огляду на вчення про мовну особистість. Омельчук, «створення фреймів і дослідження проблемних питань на їхній основі не є процесом уніфікованим, він залежить, по-перше, від мовної теми; по-друге, інтерпретації її вчителем; по-третє, від сформованості інтелектуальних і навчально-дослідницьких умінь учнів» [6, с. У системі когнітивного навчання мови практичні цілі забезпечуються практичними методами навчання - це способи, що допомагають реалізувати навчально-практичну діяльність учнів над мовою, сприяють формуванню вмінь самостійної навчально-пізнавальної, квазідослідниць-кої діяльності (метод імітації, метод вправ, дослідницький та ін.).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?