Пріоритетні напрями розвитку інституту адміністративних послуг - Статья

бесплатно 0
4.5 119
Виявлення ключових проблем у сфері надання адміністративних послуг та шляхи їх вирішення. Необхідність створення ефективної системи надання адміністративних послуг та забезпечення максимального задоволення потреб суб"єктів звернення в таких послугах.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГЗакон України “Про адміністративні послуги” не систематизує адміністративні послуги та не вирішує питання поділу останніх на види. 3 зазначеного закону встановлення інших адміністративних послуг здійснюється шляхом внесення відповідних змін до цього закону одночасно з внесенням змін до законів України, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг у цій сфері. Вважаємо, що прийняття систематизованого закону, який встановлюватиме визначений перелік адміністративних послуг та фіксований розмір їх оплати, дозволить вирішити проблеми необгрунтованих видів адміністративних послуг, подрібнення адміністративних послуг на окремі платні послуги, необгрунтованих високих розмірів плати за окремі види послуг тощо. Адміністративні послуги, що формують подібні комплекси, повинні відповідати таким вимогам: 1) підставами їх надання мають бути юридичні факти, з якими пов’язане виникнення, зміна або припинення схожих суспільних відносин; 2) мають своєю спрямованістю вирішення конкретного соціально значущого питання; 3) отримання однієї адміністративної послуги є умовою звернення за іншою; 4) включення кожної послуги сприяє поліпшенню ефективності задоволення потреб приватних осіб; 5) можливість теоретичної та практичної оптимізації комплексу послуг. Оптимізація комплексних адміністративних послуг дозволить підвищити їх якість і доступність, а саме: максимально спростити для субєктів звернень порядок оформлення документів; ліквідувати необхідність звернення споживачів за проміжними або дублюючими актами; забезпечити одержувачам послуг можливість одноразового звернення для отримання конкретного пакету адміністративних послуг; суттєво скоротити часові витрати в ході отримання адміністративних послуг [4, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?