Пріоритетні напрями розвитку людських ресурсів регіонів України (на прикладі Вінницької області) - Статья

бесплатно 0
4.5 180
Розгляд проблем розвитку людського потенціалу, формування та використання людських ресурсів. Визначення стратегічних напрямів розвитку демографічного потенціалу. Аналіз рівня формування кадрів і ринку праці та його впливу на відтворення людських ресурсів.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління», випуск 1, 2014 Страхование риска нарушения устойчивости средообразующих функций экосистем // Материалы ІІІ международной научнопрактической конференции “Эколого-экономический механизм сохранения биоразнообразия особо охраняемых природных территорий”. Financial indicators and targets for protected areas. In Background paper for GBF6: Dialogue on Biodiversity Indicators and Targets. Local Costs, Global Benefits: Valuing Biodiversity in Developing Countries.У національній доктрині розвитку освіти зазначено, що мета державної політики щодо розвитку освіти полягає в створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невідємну складову Європейської та світової спільноти [23]. При цьому людський розвиток може розглядатися і як чинник зростання продуктивності праці й національного доходу, однак це зростання має сенс лише у тому випадку, коли воно справді впливає на розширення можливостей людей. Є потреба у виокремленні основних складових аспектів людського розвитку, що відповідають найнеобхіднішим, загальновизнаним цінностям на будь-якому етапі розвитку людства, відображаючи основоположні потреби, права й можливості одночасно. Розвиток людини неминуче повязаний з проблемою культури - способами організації громадського життя людей, але почуття соціальної злагоди, заснованої на культурі й загальних цінностях і переконаннях, формує розвиток кожної людини окремо. Чоловіки і жінки мають право жити і виховувати дітей в умовах, гідних людини, де немає голоду і страху перед насильством, несправедливості та пригнічення.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?