Пріоритетні напрями профілактики наркотизму неповнолітніх - Статья

бесплатно 0
4.5 110
Поняття "профілактика наркотизму". Підходи різних вчених до визначення "профілактики наркотизму неповнолітніх". Правова, медична, психосоціальна моделі запобігання цьому явищу. Усунення причин і умов, що сприяють поширенню та вживанню наркотичних засобів.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Пріоритетні напрями профілактики наркотизму неповнолітніхВідповідно, зміни, що відбуваються у всіх сферах життєдіяльності нашого суспільства, ставлять перед органами державної влади, недержавними організаціями, соціально-гуманітарними науками, зокрема і перед кримінологією, завдання вдосконалення форм і методів, що передбачається запобіганням негативним соціальним девіаціям, особливо наркотизму. На наш погляд, стримати поширення наркотизму серед молоді і хоч якоюсь мірою скоротити його рівень можливо лише через здійснення як на державному, так і на місцевому рівнях широкомасштабної науково обґрунтованої програми попередження, до розроблення і реалізації якої мають бути залучені найрізноманітніші органи і організації (як державні, так і недержавні) і фахівці багатьох галузей знань, зокрема кримінологи, соціологи, філософи, психологи, медики, юристи, педагоги та ін. Правові основи профілактики наркотизму серед молоді мають велике значення, оскільки створюють необхідну юридичну базу для застосування різноманітних заходів протидії на вказане негативне явище. Пропонуємо таке визначення поняття: “Профілактика наркотизму неповнолітніх - це комплекс правових, соціальних, медичних, психологічних заходів, здійснюваних державними та недержавними органами на загальнодержавному та місцевому рівнях, спрямованих на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють поширенню та вживанню наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів, токсичних речовин, алкогольної продукції, запобігання розвитку і ліквідацію негативних наслідків для організму неповнолітнього”. Правова модель головну роль відводить законодавчому регулюванню проблем, повязаних з наркотизмом (наприклад, передбачає різні види відповідальності за споживання наркотиків, токсичних речовин без призначення лікаря, а також за участь у нелегальному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?