Пріоритети виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу - Статья

бесплатно 0
4.5 152
Проблеми організація виховного процесу в навчальному закладі. Проблеми розвитку особистості у підлітків. Вектори суб’єктності, діалогу та розвитку як провідні напрямки виховної діяльності. Сенс і механізм формування превентивного виховного середовища.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 2 (36) УДК 37.013Провідними векторами сучасної виховної діяльності визначено: вектор субєктності, який спрямований на максимальний розвиток людської індивідуальності, на розвиток і усвідомлення власного «Я»; вектор діалогу, який визначає необхідність становлення й розвитку здатності субєктів навчально-виховного процесу до взаємодії та вектор розвитку, який свідчить про те, що в навчально-виховному процесі якраз і відбувається неперервне ускладнення особистісного розвитку та міжособистісної взаємодії. І.Бех наголошує, що вироблення стратегії виховання й розвитку особистості в сучасних умовах вимагає знання та врахування тенденцій, які відображають пріоритети новоєвропейського технологічного світогляду як метакультурної ситуації, що визначає основні вектори людського поступу [1]. У сучасній виховній практиці ще існує погляд на виховання як процес подолання негативних тенденцій у розвитку особистості та засіб перевиховання, а не розвитку її позитивних властивостей і якостей. Упровадження новацій гуманістичного спрямування без зміни ролі вчителя в процесі навчання, його позиції у взаєминах з учнями: стиль спілкування педагогів з дітьми досі залишається переважно монологічним, авторитарним; ? відчуження виховання від дитини проявляється й у порушенні прав дітей у школі, в недостатній увазі та повазі особистості дитини, невмінні педагогів надати допомогу дітям у вирішенні проблем життєвого та професійного самовизначення, пошуку й осягнення смислу власного саморозвитку, збереження та розвитку своєї самості та ін.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?