Пріоритети розвитку соціальної відповідальності аграрного бізнесу - Статья

бесплатно 0
4.5 125
Необхідність посилення соціальної відповідальності аграрних підприємств, специфіка та складність її впровадження. Ієрархія причин низького рівня соціально-економічного ефекту аграрного бізнесу в Україні. Соціальна, економічна та політична кризи.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
УДК 336.6:330.1 Мельник Ю.М., здобувач, Одеська національна академія харчових технологійПриведено авторське бачення ієрархії причин низького рівня соціально-економічного ефекту аграрного бізнесу в Україні, пріоритетів розвитку соціальної відповідальності аграрного бізнесу в контексті зацікавлених сторін; визначені основні заходи соціальної відповідальності аграрного бізнесу в Україні, враховуючи нинішню соціальну, економічну та політичну кризи. В публикации обоснована необходимость усиления социальной ответственности аграрных предприятий, специфику и сложность ее внедрения. Приведены авторское видение иерархии причин низкого уровня социально-экономического эффекта аграрного бизнеса в Украине, приоритетов развития социальной ответственности аграрного бизнеса в контексте заинтересованных сторон; определены основные меры социальной ответственности аграрного бизнеса в Украине, учитывая нынешнюю социальную, экономическую и политическую кризиса. Разом з тим сучасний етап розвитку економіки зумовлює необхідність дослідження новітньої парадигми формування механізму соціальної конкуренції бізнесу на основі широкого впровадження соціальної відповідальності як фактора розвитку організації. Управлінська сутність соціальної відповідальності бізнесу полягає у визначенні пріоритетів соціальної відповідальності, що відповідають соціальним нормам, цінностям і очікуванням, і характеризує ступінь відповідності бізнесу вимогам суспільного розвитку.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?