Пріоритети публічного управління у сфері соціального і гуманітарного розвитку - Статья

бесплатно 0
4.5 146
Розгляд принципу гуманізму, покладеного в основу теорії управління, як інструменту визначення стратегії розвитку суспільства, що потребує якісних змін організації та функціонування інститутів влади, спрямованих на реалізацію визначених пріоритетів.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Пріоритети публічного управління у сфері соціального і гуманітарного розвиткуРозглядається принцип гуманізму, покладений в основу теорії управління, як інструмент визначення стратегії і тактики розвитку суспільства, що потребує якісних змін організації та функціонування інститутів влади, спрямованих на реалізацію визначених пріоритетів гуманістичних за змістом та гуманітарних з точки зору форм та методів управлінської діяльності. Проблема дослідження полягає в загостренні суперечностей між надмірно політизованими, фрагментарними і суперечливими засобами пізнання сутності управління процесами розвитку суспільства і абсолютною залежністю кожного із субєктів публічного управління від відсутності загальної концепції, на основі якої можливо визначити та обґрунтувати пріоритети управління соціально-гуманітарною сферою. Обумовлені цим суміжні завдання передбачають: консолідацію сил суспільства на зміцненні та закріпленні умов прогресивного розвитку; гарантування соціальних прав і свобод; забезпечення умов сталого розвитку фізичного, інтелектуального і духовного потенціалу суспільства; пошану до минулого та наповнення вірою і сенсом зусиль, спрямованих у майбутнє. Управління процесами виховання і самовиховання, стилями і методами управління та самоуправління, визначення мети, сенсу, ідеалів та цінностей індивідуального, спільного та суспільного існування, оптимізації мотивів та санкцій власної діяльності має стати безпосереднім предметом органів публічного управління. Однією з вагомих причин низької ефективності публічного управління у сфері соціального і гуманітарного розвитку в Україні є повільний розвиток менеджмент-освіти: мала питома вага управлінців всіх рівнів зі спеціальною фаховою освітою, недостатня кількість короткотермінових програм для оволодіння основами сучасної філософії управління керівників органів державного управління вищою освітою, відсутність досвіду практичної управлінської діяльності в органах державного управління у переважної більшості професорсько-викладацького складу ВНЗ, мала питома вага серед викладачів вищої школи успішних менеджерів і бізнесменів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?