Методика й організація аудиту розрахунків по оплаті праці - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 107
Нормативно-правові засади щодо обліку і аудиту розрахунків з оплати праці. Можливі порушення при нарахуванні та виплаті заробітної плати. Організація обліку та аудиту розрахунків з заробітної плати в ЗФ СК "ОРАНТА-СІЧ", шляхи та методи їх удосконалення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Методика й організація аудиту розрахунків по оплаті праці РЕФЕРАТ Мета роботи: засвоєння теоретичних знань, придбання практичних навичок з аудиту розрахунків по оплаті праці на підприємстві. Предмет дослідження: методика й організація аудиту розрахунків по оплаті праці. Об`єктом дослідження є: розрахунки по оплаті праці з працівниками. АУДИТ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ПІДПРИЄМСТВО ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти організації аудиту розрахунків з оплати праці 1.1 Нормативно-правові засади щодо обліку і аудиту розрахунків з оплати праці 1.2 Аналіз основних понять з аудиту розрахунків з оплати праці 1.3 Планування і організація аудиторської перевірки розрахунків з оплати праці 1.4 Методика проведення аудиту нарахування і виплати заробітної плати 1.5 Методи збору аудиторських доказів 1.6 Можливі порушення при нарахуванні та виплаті заробітної плати РОЗДІЛ 2. Організація обліку та аудиту розрахунків з заробітної плати в ЗФ СК «ОРАНТА-СІЧ» 2.1 Загальна характеристика обліку нарахування оплати праці на підприємстві 2.2 Перевірка наявної системи документообігу щодо розрахунків із заробітної плати 2.3 Узагальнення інформації про розрахунки з персоналом з оплати праці 2.4 Оформлення результатів аудиту та пропозиції щодо удосконалення системи оплати праці на підприємстві РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП облік аудит оплата праця Аудит праці та її оплата - найскладніша і найважливіша ланка в діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, що потребує оперативних даних та повноти інформації про витрати на оплату праці у зв’язку з чисельністю працівників і їх плинністю та використанням робочого часу і трудових ресурсів у цілому. Головною метою проведення аудиту оплати праці є незалежний та об’єктивний висновок аудитора, що покликаний відобразити реальність сум заборгованості на дату проведення перевірки та фінансовий стан суб’єкта господарської діяльності взагалі. Завдання аудиту полягає в тому, щоб встановити ефективність внутрішнього контролю витрат на оплату праці; обґрунтованість виплат заробітної плати за трудовими угодами та достовірність відображення в обліку; обґрунтованість розмірів додаткової оплати та премій; дотримання встановленого порядку віднесення витрат на оплату праці на собівартість послуг; правильність визначення розміру сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню; повноту й правильність проведених в кінці року перерахунків прибуткового податку, відповідних нарахувань чи утримань; своєчасність перерахувань до бюджету утриманих сум податків та обов’язкових платежів; резервування коштів для оплати відпусток; дотримання вказівок щодо організації бухгалтерського обліку заробітної плати в Україні тощо. Етап 2 « Перевірка організації табельного обліку» Тут основну увагу аудитор зосереджує на: 2.1 перевірці організації контролю за виходами на роботу адміністративно-управлінського і обслуговуючого персоналу; Рис. 1.1 Типова послідовність аудиту розрахунків з оплати праці Рис. 1.2 Етапи проведення методики аудиту розрахунків з оплати праці 2.2 організацію обліку відпрацьованого часу (оскільки допущені в ньому помилки чи перекручене призведуть до переплати, необґрунтованого витрачення фонду оплати праці); 2.3 дані табеля порівнює з розрахунково - платіжними відомостями, для того щоб переконатись, що у них включені ті особи, які зазначені в табелях. Тому аудитор встановлює, за яку роботу і який обсяг виконаної роботи нарахована заробітна плата, якими документами підтверджується обсяг виконаної роботи, розміри нарахованої заробітної плати.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?