Методика вивчення стереометричних задач в курсі геометрії 9-го класу - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 126
Місце стереометричного матеріалу в курсі математики основної школи та вимоги до його засвоєння. Аналіз методів вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу за новими підручниками з геометрії. Методичні рекомендації. Методика розв’язування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Методика вивчення стереометричних задач в курсі геометрії 9-го класу 1. Методичні основи вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу 1.1 Місце стереометричного матеріалу в курсі математики основної школи та вимоги до його засвоєння Структурування навчального матеріалу з геометрії доцільно здійснити на основі таких принципів: а) у курсі математики в 5-6-х класах треба ознайомити учнів з основними поняттями геометрії площини та простору на наочно-інтуїтивному та оперативному рівнях, формулами для обчислення площ поверхонь та об’ємів геометричних тіл, готувати учнів до вивчення систематичного курсу геометрії, суміжних дисциплін; б) систематичне вивчення геометрії має починатися з 7-го класу курсом планіметрії, який містить дещо розширену порівняно з 5-6-м класами стереометричну частину; в) стереометричний матеріал має органічно поєднуватися з аналогічним планіметричним матеріалом; властивості плоских фігур треба демонструвати на відповідних елементах стереометричних фігур, розкриваючи тим самим певні властивості останніх; г) вивчення стереометричного матеріалу в основній школі має носити практичний характер, базуватися переважно на дослідах, інтуїції, експерименті; тим самим буде сформовано необхідний запас просторових уявлень як основи для вивчення систематичного курсу стереометрії в 10-11-х класах на науково-теоретичному рівні; д) курс планіметрії треба завершити узагальнюючим розділом «Елементи стереометрії». ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ З СТЕРЕОМЕТРІЇ Взаємне розташування прямих у просторі. Розв’язування задач на обчислення площ поверхонь і об’ємів, у тому числі прикладного характеру. Описує взаємне розміщення в просторі двох прямих; прямої та площини; двох площин. Часті переходи від двовимірної площини до тривимірного простору сприятимуть розвитку інтуїції школяра. 9 клас» Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.; «Геометрія. 9 клас» Г.В. Апостолова.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?