Методика виробництва деталі - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 52
Визначення річного приведеного об’єму випуску деталей. Розрахунок розміру партії, устаткування на дільниці і коефіцієнта завантаження, характеристика фондів. Визначення вартості основних матеріалів. Економічна ефективність заходів та управління ними.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Вступ В умовах розбудови України дедалі більшого значення набувають проблеми управління. Сьогодні в Україні створення суспільної системи і зміна методів управління повязані з безперервним пошуком оптимального розвязання складних економічних та соціально-політичних проблем, оновлення всіх ланок управління виробництвом. Управління в сучасних умовах зводиться до проблем розвитку продуктивних сил, організації виробництва, зростанню продуктивності праці та розподілу продукції. На своїй дільниці вони повинні забезпечити виконання плануючої, виробничої і технічної, організаційної і транспортної та контрольної функції. а також - збутову. Головне завдання даних методичних вказівок - допомогти студентам в проектуванні дільниці для серійного виробництва деталей, організації управління нею та на основі оптимізації управлінських рішень забезпечити виробництво такої продукції. яка знайшла б подальший збут й дала прибуток. Оптимальність в управлінні виробництвом полягає у том, щоб забезпечити розвязання поставленого завдання у можливо більш короткий термін, за найменш втрат трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. 1. Ґрунтуючись на функціях планування й організації менеджменту, на виробничій дільниці розраховуємо обсяг випуску продукції, потрібну кількість одиниць устаткування, їхнє завантаження, трудові ресурси, реалізуючі методи і принципи операційного менеджменту, визначаємо напрямки діяльності на дільниці по керуванню трудовими ресурсами, інфраструктурою, по забезпеченню якості робіт, поліпшенню умов праці. деталь економічний управління 1.1 Визначення річного приведеного обсягу випуску деталей Річний приведений обсяг випуску деталей визначаємо по формулі виробничої потужності (шт.): ВП , де норма штучного часу на ведучій операції, хв; коефіцієнт завантаження устаткування (0,8?0,85); а - коефіцієнт припустимих витрат на переналадку (беремо 0,08); дійсний фонд часу роботи устаткування, год.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?