Методика використання засобів образотворчого мистецтва у процесі словникової роботи - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 158
Оцінка словника молодшого школяра. Словникова робота в початковій школі. Види образотворчого мистецтва, їх роль на уроках навчання грамоти. Педагогічна ефективність використання засобів образотворчого мистецтва, їх вплив на словниковий запас учнів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ ЯК МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ 1.1 Характеристика словника молодшого школяра 1.2 Словникова робота в початковій школі ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ I РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЯК ЗАСОБУ ПРОВЕДЕННЯ СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ 2.1 Види образотворчого мистецтва та їх роль на уроках навчання грамоти 2.2 Експериментальна перевірка впливу засобів образотворчого мистецтва на словниковий запас першокласників ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ II ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП У словах рідної мови людина відкриває для себе великий і чарівний світ життя. Вона має величезний лексичний фонд, багату синоніміку. У ньому розрізняються відмінні групи слів, що служать для висловлювання багатства наших думок і почуттів. Усе це вимагає від мовця уважно добирати слова при розмові, уміло користуватися ними в кожному випадку мовлення. Тому в початкових класах словниковій роботі відводиться значне місце. Це невідємна частина всіх уроків мови, це один з напрямків розвитку мовлення в школі. Робота над розвитком мовлення учнів розглядається в сучасній педагогічній науці як важлива загально педагогічна проблема. Великий педагог Ян Амос Коменський високо оцінив загальнонавчальне значення рідної мови. Він вимагав, щоб ми засвоювали мовлення постільки, поскільки ми вивчаємо речі; щоб ми вчилися висловлювати свої думки постільки, поскільки розуміємо предмети. Однією з умов вільного володіння усним і писемним мовленням є достатність активного словникового запасу. Робота над словами повинна бути складовою частиною навчання грамоти, тому що зі словом як одиницею мовлення учні мають справу вже з перших днів їх навчання в школі. Мислення молодшого школяра носить наочно-образний характер, і тому вчитель використовує велику кількість наочних посібників під час пояснення того чи іншого слова, поняття. Діти приходять до школи з різним запасом слів, значення яких їм відомі. Правильно організувати різноманітну роботу над словником учнів можна лише тоді, коли педагог має наукові знання про стан та перспективи розвитку лексичного запасу молодшого школяра. Зазначена проблема досліджувалася психологами, методистами (Л. Й. Айдарова, Л. С. Виготський, М. І. Жинкін, А. І. Ліпкіна, Л. М. Марченко, Ю. В. Новікова, М. І. Оморокова, Г. В. Пархоменко, К. І. Пономарьова, Л. Б. Попова, І. О. Синиця, Г. І. Сніткіна та ін.). Більшість авторів розглядає словникову роботу як сукупність цілеспрямованих і систематичних вправ з метою засвоєння учнями лексичних, граматичних, вимовних і орфографічних норм літературної мови (П. А. Грушников, Н. В. Костроміна, І. С. Олійник).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?