Методика використання лекційно-семінарської системи в аграрних технікумах і коледжах при вивченні дисциплін економічного профілю - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 242
Види й структура лекційних і семінарських занять. Дослідження методики проведення лекційно-семінарських занять при вивченні економічних дисциплін в Брацлавському агроекономічному коледжі ВДАУ. Модульна система вивчення дисциплін економічного профілю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ТЕМА: „Методика використання лекційно-семінарської системи в аграрних технікумах і коледжах при вивченні дисциплін економічного профілю План Вступ 1. Лекційно-семінарська система організації вивчення економічних дисциплін 2.1 Лекція - основний метод вивчення економічних дисциплін 2.2 Семінарське заняття як основна форма організації контролю знань дисципліни. 2.3 Модульна система організації вивчення економічних дисциплін. Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ. Актуальність теми Основною формою навчання в вищих навчальних закладах являється лекційно-семінарські заняття. Використовуючи лекції і семінари викладач допомагає вихованцям набути нові знання ,формулювати нові проблеми , робити відкриття, висновки , бачити реальну оцінку своїх знань. Заняття - лекція - це насамперед залучення студентів до творчої діяльності на навчальному матеріалі. Його необхідно підготувати й провести так, щоб при розгляді теми було забезпечено належний науковий рівень викладу досліджуваного матеріалу і, з іншого боку, його доступність та евристичність. Семінари ж характеризуються насамперед двома взаємозалежними ознаками: самостійним вивченням студентами програмного матеріалу й обговоренням на занятті результатів їхньої діяльності. Ще однією прикметною особливістю семінарів є те, що вони можуть набувати форми дискусій (наприклад, найбільш раціонального способу розвязання тієї чи іншої задачі). Мета дослідження: дослідити методику проведення лекційних, семінарських занять. Оконь їх розподіляє на традиційні (зміст матеріалу дається в готовому для запамятовування вигляді), проблемні (аналізується певна наукова або практична проблема) і розмовні (ґрунтується на переплетенні розмовних фрагментів лекції з відповідями слухачів або виконанням ними певних теоретичних чи практичних завдань). В навчальній практиці ми передусім використовуємо традиційні і проблемні лекції. Від педагога вимагається: по-перше, доведення до студентів за найкоротший час якомога більшого обсягу спеціальних та інших знань; по-друге, сприяння формуванню рис громадянина Української держави; по-третє, надання фахової допомоги в самовдосконаленні студентів; по-четверте, формування і розвиток мотивації навчально-пізнавальної діяльності та майбутньої професійної діяльності.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?