Методика викладання математики - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 58
Методичні зауваження до теми "Геометричні перетворення" в основній школі. Методика вивчення рухів і перетворення подібності. Використання гомотетії при розв’язуванні задач на побудову. Зв"язок геометричних перетворень з методами розв’язування задач.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Зміст геометричний перетворення гомотетія подібність Вступ Розділ 1. Методичні зауваження до теми «Геометричні перетворення» в основній школі 1.1 Методика вивчення рухів 1.2 Перетворення подібності Розділ 2. Методика розв’язування задач за допомогою геометричних перетворень 2.1 Методи рухів 2.2 Клас задач, що розв’язуються за загальною схемою (методом рухів) 2.3 Використання гомотетії при розв’язуванні задач на побудову 2.4 Задачі, що розв’язуються методом подібних перетворень 2.5 Звязок геометричних перетворень з іншими методами розв’язування задач Розділ 3. Конспект уроку з теми перетворення фігур. Рух та його властивості Висновки Список використаних джерел Вступ У міру вивчення геометрії учні впевнюються, що не завжди можна дістати відповідь на поставлене запитання внаслідок безпосереднього аналізу заданої фігури або конфігурації. Це дає змогу зблизити окремі елементи, дістати відрізки або кути, які відповідають даним умови. Зокрема, вивчаються властивості паралельного перенесення, центральної та осьової симетрії, обертання навколо точки, гомотетії, подібність фігур. Методичні зауваження до теми «Геометричні перетворення» в основній школі 1.1 Методика вивчення рухів Основна мета вивчення геометричних перетворень - ознайомити учнів з різними видами рухів (осьова і центральна симетрія, поворот, паралельне перенесення) та подібністю і гомотетією, їх властивостями, ввести загальне поняття про рівність і подібність фігур, показати застосування окремих видів перетворень, ознак подібності трикутників до розв’язування задач. У підручнику О. В. Погорєлова до понять теми слід віднести 12 понять, нових для учнів, серед яких: поняття перетворення фігури, руху, точок, симетрично відносно даної точки і відносно даної прямої, означення перетворень симетрії відносно даної точки і відносно даної прямої, поняття центрально-симетричної фігури і фігури, симетричної відносно прямої, повороту площини навколо даної точки, паралельного перенесення, співнаправлених прямих і загальне поняття рівності фігур. В цьому разі у підручнику О.В.Погорєлова використовується поняття перетворення: перетворення однієї фігури в іншу називається рухом, якщо воно зберігає відстань між точками, тобто переводить будь-які дві точки X i Y однієї фігури в точки X/ і Y/ іншої фігури так, що X Y= X/ Y/ . В підручнику Л.С.Атанасяна формулювання таке: дві точки А та А1 називаються симетричними відносно прямої l, якщо ця пряма проходить через середину відрізка АА1 і перпендикулярна до неї.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?