Методика підготовки вчителя до уроків обслуговуючої праці - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 108
Основні закономірності й принцип виховання. Особливості здійснення трудового виховання учнів, його головні етапи. Роль професійного навчання у загально-розвиваючому і політехнічному аспектах. Методика підготовки вчителя до уроків обслуговуючої праці.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Основні закономірності й принцип виховання 1.1 Основні закономірності процесу виховання 1.2 Основні принципи виховання Розділ 2. Методика підготовки вчителя до уроків обслуговуючої праці 2.1 Трудове виховання 2.2 Методика підготовки вчителя до уроків обслуговуючої праці 2.3 Аналіз творчої діяльності учнів Висновки Список використаних джерел ВСТУП В основних напрямках реформи загальноосвітньої й професійної школи трудове виховання молодого покоління розглядається як один з найважливіших факторів формування всебічного розвитку особистості, як кошти задоволення потреб народного господарства в трудових ресурсах. Провідна роль трудового виховання у всебічному розвитку особистості визначається формуючою й розвиваючою роллю праці в житті людини й суспільств, характером сучасного способу життя. Вчитель трудового навчання бере безпосередню доля в підготовці підростаючого покоління до трудової творчої діяльності. На уроках праці, у процесі професійного навчання й продуктивної праці учнів, у позакласній роботі він винний формувати знання, розвивати творчі здатності школярів, виховувати в них риси особистості, необхідні винахідникові, раціоналізаторові, новаторові виробництва. Основна позначка курсової роботи: - оволодіння системою знань про технічну творчість у суспільному виробництві як перспективної мети підготовки учнів; - навчитися самостійно конструювати встаткування; - ознайомитися з організаційними основами, змістом діяльності в технічних кружках, програмами їхньої роботи й принципами відбору технічних обєктів; - оволодіння методикою технічної творчості на навчальних заняттях і у позаурочній роботі з техніки; - вивчення методики підготовки вчителі до уроків обслуговуючої праці та ін.. Розбудова Української держави, наприклад, потребує формування в підростаючого покоління національної свідомості, любові до Вітчизни, pідної мови, свого народу, його традицій, icтopiї та культури; б) людина виховується під впливом найрізноманітніших чинників. Важлива роль у цьому процесі належить насамперед батькам i педагогам. За їх несприйняття проводять спеціальну виховну роботові й лише згодом здійснюють позитивний виховний вплив; ґ) ефективність виховного процесу залежить від стосунків в учнівському колективі. Усе це забезпечує відпрацювання педагогом певної схеми дій, спрямованих на досягнення поставленої мети, допомагає йому перетворити можливості виховної роботи на реальні результати. 1.2 Основні принципи виховання Цілеспрямована організація виховної роботи має здійснюватися на основі єдиних принципів, яких повинні дотримуватися школа й вихователі. Виховна діяльність інколи має орієнтувати учнів на узгодження їх життєдіяльності з життям суспільства, посильну доля в ньому, готувати їх до трудової діяльності. Як зауважував А. Макаренко, необхідно висувати якнайбільше вимог до людини, алі Водночас і виявляти якнайбільше поваги до неї. «Вихователь винний прагнути пізнати людину такою, - писав К. Ушинський, - якою вона є насправді, з усіма її слабкостями й в усій її величі, з усіма її буденними дрібними потребами й з усіма її великими духовними вимогами...

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?