Методика підготовки основних звітних форм - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 78
Підготовка та подання звітних форм на прикладі ЗАТ "Рівне-Борошно". Класифікація звітності, вимоги до заповнення форм. Фінансова, податкова, статистична звітності. Звітність по страхових внесках на заробітну плату до органів соціального страхування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти та науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра обліку та аудиту Індивідуальна робота з курсу Звітність підприємств на тему Методика підготовки основних звітних форм Рівне - 2009 Зміст Вступ 1. Підготовка та подання основних звітних форм на прикладі ЗАТ Рівне-Борошно 2.1 Класифікація звітності. Основні вимоги до заповнення звітних форм 2.2 Фінансова звітність підприємства 2.3 Податкова звітність підприємства 2.4 Звітність підприємства по страхових внесках на заробітну плату до органів соціального страхування 2.5 Статистична звітність підприємства Висновок Список використаних джерел Вступ В умовах ринкової економіки звітність господарюючих суб’єктів є основним засобом комунікації і найважливішим елементом інформаційного забезпечення фінансового аналізу. Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про господарську діяльність підприємства. Правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності визначені Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні від 16.07.99 № 996 XIV, а також прийнятими відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття обґрунтованих рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства. Для детальнішого представлення про товариство, охарактеризуємо його основні техніко-економічні показники за останній рік, а саме: дохід від реалізації продукції, чисельність робітників, фонд оплати праці, вартість майна, операційні витрати, чистий прибуток, продуктивність праці, фондовіддачу та заробітну плату (табл.1.1). Табл.1.1 Основні техніко-економічні показники діяльності ЗАТ “Рівне-Борошно” № п/п Назва показника Од. виміру 2008 р. 1. Складається з Балансу (Ф№ 1) [див. дод.8], Звіту про фінансові результати (Ф№ 2) [див. дод.9], Звіту про рух грошових коштів (Ф№3) [див. дод.10], Звіту про власний капітал (Ф№4) [див. дод.11], Приміток до фінансової звітності (Ф№5). Статистична звітність - звітність підприємства в органи державної статистики, показники визнаються як в грошових, так і натуральних одиницях. Якісні характеристики фінансової звітності регламентовано П (С) БО 1 [1]: Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива; Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, що впливає на прийняття рішень користувачами; Фінансова звітність повинна бути достовірною; Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати: фінансові звіти підприємства за різні періоди; фінансові звіти різних підприємств. На ЗАТ Рівне-Борошно сплачуються такі податки: податок на прибуток підприємства (річна форма звітності) [див. дод.12], податок на додану вартість (місячна форма звітності) [див. дод.13], земельний податок (річна форма звітності) [див. дод.14], податок з власників транспортних засобів (річна форма звітності) [див. дод.15], комунальний податок (квартальна форма звітності) [див. дод.16]. Усі бюджетні установи, зокрема органи ДПС, які використовують працю найманих робітників, є платниками збору на обов’язкове соціальне страхування (зокрема загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності) і збору на обов’язкове пенсійне страхування. До нарахувань на Фонд оплати праці належать: збір до Пенсійного фонду [див. дод.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?