Методика ознайомлення молодших школярів з правами та обов"язками громадянина України на уроках "Я і Україна. Громадянська освіта" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 238
Правове виховання як важливий напрямок громадянського виховання. Аналіз нормативних документів та матеріалів підручника. Розробка уроків з громадянської освіти про права та обов"язки дитини, що гарантуються законом та моральні норми поведінки людей.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Зміст Вступ 1. Поняття про права людини 1.1 Еволюція уявлень 1.2 Категорії 1.3 Україна й права людини 1.4 Права дитини 2. Методика ознайомлення молодших школярів з правами та обов’язками громадян України 2.1 Аналіз нормативних документів, та матеріалів підручника 2.2 Апробовані педагогічною практикою заняття Висновок Додатки Вступ Важливим напрямом громадянського виховання є виховання правове. Розвивальний аспект цього предмета полягає у формуванні досвіду творчої діяльності учнів, розвитку загально-навчальних умінь, оволодінні узагальненими способами дій, моделюванні культурних і статево рольових стандартів поведінки в різних ситуаціях, розвиткові активного пізнавального ставлення до природного та соціального оточення, пізнанні школярами своїх можливостей. При вивченні прав та обов’язків громадянина вчителю потрібно якнайкраще донести до свідомості учнів знання своїх прав та обов’язків, переконати їх у тому, що кожна людина і дитина, втому числі, мають права та обов’язки, які потрібно дотримуватися у нашому суспільстві. Для вивчення цієї теми вчителю необхідно обрати такі методи роботи на уроці, щоб учні брали активну участь, прагнули до пізнання нового, зацікавити їх, адже саме ця тема є корисною для формування особистості, для пізнання самої себе як громадянина України, дізнатися про свою роль в суспільстві, використати такі методи, щоб учні могли розмірковувати про свої права та обов’язки, змогли самостійно зрозуміти суть того чи іншого права чи обов’язку, детально пояснити дітям, що вони повинні бути відповідальними за всі свої і дотримуватися всіх прав громадянина України. Поняття про права людини 1.1 Еволюція уявлень На нашій Землі людство існує мільйони років. Правило «Кров за кров, життя за життя» з часом поступилося усвідомленню того, що «Життя - природне та невід’ємне право кожної людини». З появою майнової нерівності у суспільстві, а потім і з виникненням держави проблема безправ’я одних та всемогутності і інших набувала гостроти. Громадянин свого полісу - держави - мав перед своєю державою певні обов’язки, але наділявся й деякими правами. Закон, прийнятий у період формування буржуазного устрою в Англії у 1679 р., закріпив гарантії недоторканності особистості та інші важливі положення з прав людини. -Ж. Руссо, Т. Гоббсом, М. Л. Монтеск’є, стали могутнім фактором Французької революції, яка створила Декларацію прав людини і громадянина 1789 р. 1.2 Категорії Уявлення людини про свої права з плином часу змінюються. До політичних прав належать: свобода зборів і асоціацій; право брати участь у роботі уряду, право обирати та бути обраним, а також ще ціла низка прав. До цих прав насамперед належать: право на достатній рівень життя; право на відпочинок і дозвілля; право на охорону здоровя. 28 червня 1996 р. Верховна Рада України прийняла Основний Закон країни - Конституцію. Людина, яка живе у суспільстві й державі, займає певне становище як особистість і громадянин. її становище (статус) визначається правами та обовязками. Конституція України закріплює також рівноправність громадян і ще цілу низку основоположних принципів, які стосуються не лише прав, а й обовязків людини і громадянина. Вимоги держави до людини і громадянина закріплені у правових нормах, тобто правилах поведінки, що встановлені або санкціоновані (дозволені) державою; вони є обовязковими і забезпечуються силою державного примусу - конституційними положеннями: відповідальність держави за свою діяльність; обовязком держави є утвердження та забезпечення прав і свобод людини. Однак прихід до влади в ряді країн Європи тоталітарних режимів призвів до того, що у 1939 р. розпочалася Друга світова війна. 24 жовтня 1945 р. набув чинності статут новоствореної міжнародної організації, яка дістала назву Організація Обєднаних Націй - ООН. 5 травня 1949 р. була створена Рада Європи, до якої сьогодні входять більше 40 країн континенту. Наша країна вступила до Ради Європи в 1995 р. Рада Європи має чимало ознак, більшою мірою властивих державам: Прапор - яскраво-синє прямокутне полотнище, на якому зображено 12 золотих зірок (12 - символ удосконалення й тому кількість зірок на прапорі не змінюється); Гімн Європи - музичне аранжування до «Оди радості» з девятої симфонії Бетховена; День Європи - 5 травня; Державні мови - англійська й французька; Бюджет Ради Європи - близько двох мільярдів французьких франків; Штаб-квартира Ради Європи розташована у Страсбурзі, який називають столицею Європи. Міжнародне Товариство Прав Людини - міжнародна правозахисна організація - також має своє відділення у нашій країні. Конституція Пилипа Орлика (1710) уперше в історії України закріпила рівність всіх станів перед законом, основні (природні) права та свободи людей: на життя, недоторканність особи та її власності, свободу думки та ін. Дитина внаслідок її фізичної і розумової незрілості потребує соціальної охорони і піклування, включаючи і належний правовий захист як до, так і після народження. У чому полягає соціально-правова цінність Конвенції про права дитини?. Основна ідея

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?