Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 178
Провідна педагогічна ідея методу колективного навчання іноземній мові. Психологічне обґрунтування необхідності використання колективних форм роботи при вивченні іноземної мови. Організація навчального процесу при використанні колективного навчання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Зміст Вступ 1. Теоретична база й провідна педагогічна ідея методу колективного навчання іноземній мові 1.1 Психологічне обґрунтування необхідності використання колективних форм роботи при вивченні іноземної мови 1.2 Технологія колективного навчання іноземній мові 1.3 Організація колективного навчання іноземній мові 1.4 Організація навчального процесу при використанні колективного навчання 2. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові 2.1 Організація мовної взаємодії при колективному способі навчання 2.2 План-конспект уроку Shops and shopings з використанням колективного способу навчання Висновки Лiтература Вступ Усвідомлення необхідності володіння хоча б однією іноземною мовою прийшло в наше суспільство. Інакше кажучи, мова йде про необхідність реалізації особистісно-орієнтованого підходу в навчанні іноземній мові. Основний принцип цього напрямку: у центрі навчання повинен перебувати учень, а не вчитель, діяльність пізнання, а не викладання. Ідея цього підходу досить приваблива й здавна стимулює педагогів шукати шляхи її реалізації. У світовій практиці відомі різні шляхи рішення проблеми особистісно-орієнтованого навчання, але вважається що найбільш приємний спосіб реалізації даного підходу на уроках іноземної мови - це додання навчальній діяльності школярів колективного характеру. Вважається, що, з огляду на специфіку предмета “іноземна мова, ця технологія може забезпечити необхідні умови для активізації пізнавальної й мовної діяльності кожного учня групи, надаючи кожному з них можливість усвідомити, осмислити новий мовний матеріал, одержати достатню усну практику для формування необхідних навичок, умінь. Теоретична база й провідна педагогічна ідея методу колективного навчання іноземній мові 1.1 Психологічне обґрунтування необхідності використання колективних форм роботи при вивченні іноземної мови На початку 30-х років ХХ століття М.С. Виготський висунув ідею навчання, що йде поперед розвитку й орієнтована на розвиток дитини, як на основну мету. В основу концепції колективного навчання може бути покладена теорія поетапного формування розумових дій П.І. Гальперіна і Н.Ф. Тализіної. Тому провідні педагоги вважають, що необхідно відбирати й технологічно проробляти такі методи, підходи й технології навчання, які могли б надати можливість усної практики кожному учневі на уроці не менш 15-20 хвилин, які могли б забезпечити індивідуалізацію й диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їхнього рівня навченості, інтересів, схильностей, тому що мова йде про особистісно-орієнтовані технології навчання, однієї з яких і є технологія КСН. В.К. Дьяченко виділяє ознаки колективної роботи: наявність у всіх її учасників єдиної мети; поділ праці, функцій і обовязків, залучення учасників роботи до контролю, обліку, керуванню; налагоджене співробітництво й товариська взаємодопомога; усвідомлений суспільно корисний характер всіх і кожного учня окремо задається діяльністю; культивується турбота всіх про кожному й кожний про усіх; досягається рівність обєктивних умов для кожного. 1.2 Технологія колективного навчання іноземній мові Технологія КСН має різні назви: організований діалог, колективне взаємонавчання, навчання в співробітництві. Ця технологія розроблялася А.Г. Ривиним в 30-і роки нашого століття, В.К. Дьяченко в 90-і, а також групами американських педагогів Р. Славиним; Р. Джонсоном і Д. Джонсоном; і Е. Аронсоном.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?