Методика організації активного відпочинку дітей старшого дошкільного віку - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 139
Аналіз педагогічних умов ефективного використання з дошкільниками різновидів активного відпочинку, як засобу всебічного розвитку дітей. Оновлення змісту, форм, методики проведення різних видів активного відпочинку, активне залучення батьків до цього.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ВСТУП Діти - найцінніший скарб для батьків. А здорові діти - це здорова нація. Формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей - одна з актуальних проблем нашого суспільства. Саме в період дошкільного дитинства закладається фундамент здоров’я, формуються життєво необхідні рухові навички, вміння, розвиваються важливі фізичні якості. В цей період дитина швидко росте і розвивається, тому її нормальний фізичний і загальний розвиток може відбуватися лише у сприятливих умовах, які створює науково обґрунтована система фізичного виховання дітей дошкільного віку. Це здійснюється через виконання основних завдань фізичного виховання: зміцнення здоров’я, всебічний фізичний розвиток, загартування організму; формування рухових навичок і вмінь, розвиток фізичних якостей; сприяння розумовому, моральному естетичному і трудовому вихованню. А також через організацію різних форм роботи з фізичного виховання, зокрема, активний відпочинок. Ще Жан-Жак Руссо закликав педагогів, які хочуть розвинути розум дитини, зміцнювати її тіло, зробити її здоровою, „...щоб вона стала мудрою і розсудливою” [32] . Дитина вправляється у пізнанні навколишнього світу, у неї розвиваються просторові уявлення, розширюється кругозір. Заняття фізичною культурою і спортом загартовують її волю, активізують емоційну сферу. За даними В. Богачука, у 94% дітей виявлено дисгармонію фізичного розвитку, тобто практично всі діти, які брали участь у обстеженні, мали проблеми зі станом здоров’я у дошкільному віці [7]. Загальна захворюваність серед дітей у наш час зросла на 19,2%. Питанням розвитку теорії фізичного виховання дошкільників науковці займаються уже давно. В останні роки дослідженнями у цій галузі займаються Є.С. Вільчковський, О.Г.Аракелян, Ю.Рауцкіс, К.Денисенко, С.Лайзане, Г.Шалигіна, М.М.Єфименко. Щоб зберегти і покращити здоров’я дитини в один із найвідповідальніших періодів її життя, необхідна значна щоденна робота в сім’ї та дошкільному навчальному закладі. Найголовнішим завданням дошкільної освіти є: „...збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини...” [29] . У розділі „Здоров’я нації через освіту” Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті зазначено: „Пріоритетним завданням системи освіти є навчання людини відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищих суспільних цінностей... Компетентність дошкільника у розумінні питання про своє тіло як ціле, вікові зміни організму, його живлення та загартування, гігієну тіла, здоров’я і хворобу, розвиток рухової активності визначає зміст сфери життєдіяльності „Я сам” у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні. В останні роки дослідженнями у цій галузі займаються Є.С.Вільчковський, О.Г.Аракелян, Ю.Рауцкіс, К.Денисенко, С.Лайзане, Г.Шалигіна, М.М.Єфименко, Т.І.Дмитренко, Е.Я.Степаненкова, Н.Бочарова, Н.Н.Кожухова. Під час ігор та розваг батьки і діти ніби по-новому знайомляться. Предметом дослідження є зміст, види, методика організації активного відпочинку дітей старшого дошкільного віку. Гіпотеза дослідження - активний відпочинок має велике значення у фізичному вихованні дошкільників, де педагогічними умовами ефективного його використання виступають: оновлення змісту, форм, методики проведення різних видів активного відпочинку, активне залучення батьків до цієї роботи. Відповідно до мети, гіпотези, предмету дослідження було визначено завдання: ? проаналізувати наукові педагогічні праці та досвід роботи з організації активного відпочинку дітей дошкільного віку; ? уточнити зміст, форми та методику організації різних видів активного відпочинку дітей дошкільного віку; ? розробити та експериментально перевірити педагогічні умови ефективного використання з дітьми дошкільного віку різновидів активного відпочинку. Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези було використано комплекс взаємопов’язаних методів дослідження: аналіз літературних джерел з проблеми дослідження, узагальнення досвіду дошкільного закладу з організації активного відпочинку дошкільників, педагогічні спостереження, опитування, анкетування, аналіз результатів роботи з дошкільниками з проблеми, метод експертних оцінок, педагогічний експеримент, метод математичної обробки даних. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Фізичне виховання дітей відбувається в умовах рухового режиму, тобто комплексу засобів фізичної культури, які використовуються у педагогічному процесі дошкільного закладу. А рухова активність режиму необхідна для задоволення властивої дітям потреби у рухах [61]. Марно розраховувати на пожвавлення дитячої активності, якщо збільшити час на „вільні” ігри. В процесі активного відпочинку дитина: ? набуває визначеної системи знань про фізичні вправи, їх структуру, оздоровчу дію на організм; ? усвідомлює свої рухові дії; ? засвоює фізкультурну та просторову термінологію (таку як: вихідне положення, колона, шеренга, вперед-назад, вліво-вправо, вверх-вниз та інше); ? отримує необхідні знан

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?