Методика обліку і організація аналізу валютних операцій - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 104
Економічна суть валютних операцій підприємства, нормативно-правова база їх здійснення. Організація обліку грошових валютних коштів і розрахункових операцій по зовнішньоекономічній діяльності. Аналіз проведення розрахункових операцій в іноземній валюті.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Методика обліку і організація аналізу валютних операцій РЕФЕРАТ Курсова робота: 41 с., 1 мал., 55 джерел. Для досягнення мети курсової роботи в залежності від складності наукових завдань застосовувався комплекс загальнонаукових методів: методи економічного аналізу, методи бухгалтерського обліку, прийоми та процедури контролю. Інформаційною базою дослідження є закони та нормативні акти з питань побудови готівкового обороту в економіці України, нормативні акти та інструкції НБУ, Міністерства фінансів, Державної контрольно-ревізійної служби України, Кабінету Міністрів України. При написанні роботи проаналізовано монографії, статті вітчизняних авторів, підручники, посібники, методичні матеріали з бухгалтерського фінансового обліку, податкового обліку, державного фінансового контролю, банківських операцій, економічного аналізу, аудиту. Іноземна валюта, валютні операції, резиденти, нерезиденти, валютний курс, курсова різниця, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Значення та сутність валютних операцій підприємства 1.1 Значення та сутність валютних операцій 1.2 Нормативно-правова база з валютних операцій Розділ 2. Організація обліку ЗЕД підприємства 2.1 Облік грошових валютних коштів і розрахункових операцій 2.2 Облік експортно-імпортних операцій Розділ 3. Методика та організація аналізу валютних операцій 3.1 Задачі, джерела та етапи проведення аналізу валютних операцій 3.2 Аналіз проведення валютних операцій Висновки Список використаних джерел розрахункова операція гроша іноземна валюта Вступ Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д. Міжнародна економічна діяльність суб’єктів господарювання створює умови для їхнього ефективного функціонування в сучасній ринковій економіці і формує об’єктивну основу інтеграції України в світову господарську систему. Відповідно до чинного законодавства всі зовнішньоекономічні розрахунки, пов’язані з експортом і імпортом товарів (робіт, послуг) здійснюються резидентами України (юридичними і фізичними особами, зареєстрованими як підприємці) через уповноважені комерційні банки України, які мають ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій. Отже, з переходом України на ринкову економіку, інтернаціоналізацією товарного виробництва та обігу посилюється значення експортно-імпортних операцій, які є складовою валютних операцій, що здійснюються на підставі декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» № 15 - 12 від 19.02.12 р. в якому визначаються окремі терміни, такі як: Валюта України: - грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет та ін., що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, внески в банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України; - платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України. Резиденти: - фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном); - юридичні особи, субєкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України; - дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і Дипломатичними привілеями, а також філії та представництва підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності. (розрахунки з експорту і імпорту, кредити, купівля-продаж ін. валюти). Ці основоположні нормативно-правові документи є методологічною основою організації зовнішньоекономічної діяльності та її обліку. Норми П(С)БО 21 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності(крім бюджетних установ). Банки, що отримали ліцензію на здійснення валютних операцій, називаються уповноваженими банками.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?