Методика медичних дозиметричних вимірювань та відповідна дозиметрична вимірювальна апаратура - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 176
Будова рентгенівської трубки. Біофізичні основи дії іонізуючого випромінювання на організм. Мікропроцесорний пристрій для реєстрації активності іонізуючого випромінювання. Крнструкція лічильника Гейгера. Використання радіонуклідів і нейтронів в медицині.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ВСТУП Як тільки були відкриті іонізуючі випромінювання та їх шкідливий вплив на живі організми, зявилася необхідність контролювати опромінення цими випромінюваннями людини. Кожна людина повинна знати про небезпеку радіації і вміти захищатися від неї. Дозиметрія іонізуючих випромінювань розглядає властивості іонізуючих випромінювань, фізичні величини, що характеризують поле випромінювання або взаємодію випромінювання з речовиною, а також принципи і методи їх визначення. Дозиметрія має справу з такими фізичними величинами, які повязані з очікуваним радіаційним ефектом. Ці величини звичайно називають дозиметричними. Встановлений звязок між вимірюваної фізичної величиною і очікуваним радіаційним ефектом - найважливіша властивість дозиметричних величин. Поза цим зв’язком дозиметричні вимірювання втрачають сенс. Першопричиною радіаційних ефектів є поглинання енергії іонізуючих випромінювань опромінюваним обєктом, і доза як міра поглиненої енергії виявляється основною дозиметричної величиною. Метою виконання кваліфі

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?