Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 119
До товарно-матеріальних цінностей відносять запаси, вони становлять левову частину собівартості сільськогосподарської продукції. Аудитор перевіряє правильність складання порівнювальної відомості й відповідність записів з даним бухгалтерського обліку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Зміст Вступ І. Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей 1.1. Завдання, послідовність і джерела інформації аудиту 1.2. Аудит руху і наявності товарних запасів на складах 1.3. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Якимівський АГРОС» 2.1. Аудиторська перевірка операцій по обліку матеріалів (рах. 201, 203) Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки ВСТУП Бухгалтерський облік забезпечує інформацією про діяльність підприємства, необхідною для прийняття рішень як зовнішнім користувачам, так і внутрішнім користувачам. До товарно-матеріальних цінностей відносять запаси, а як відомо вони становлять левову частину собівартості сільськогосподарської продукції. Метою курсової роботи є засвоєння методики аудиту товарно-матеріальних цінностей, виявлення можливих порушень та їх ліквідацію, дослідження аудиту фінансової звітності підприємств, а саме відображення запасів підприємства пошук шляхів його удосконалення. Завдання курсової роботи полягає у визначенні характеристики фінансової звітності, її складу, призначені та основних принципів підготовки; порядку оцінювання фінансової звітності підприємства; методики аудиту товарно-матеріальних цінностей. В якості теоретичної основи, при написанні курсової роботи, використовувалися підручники та статті українських вчених, а також Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність України”, Закон України „Про аудиторську діяльність”, П(С)БО 1, П(С)БО 2, П(С)БО 3, П(С)БО 4, П(С)БО 5, П(С)БО 9. А в якості практичних матеріалів були використані Статут ВАТ «Якимівський АГРОС», наказ про облікову політику та річні фінансові звіти господарства за останні 3 роки. Дана курсова робота містить 12 таблиць і 43 сторінка печатного тексту. І. Завдання, послідовність і джерела інформації аудиту Реформування бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні вимагає внесення корінних змін до методології контролю і аудиту операцій з (із) товарно-матеріальними цінностями. Потім аудитор обстежує склад, здійснює перевірку стану складських і торгових (торгівельних) приміщень (помешкань) і дотримання порядку (ладу) прийому і реалізації товарів за кількістю і якістю. Послідовність аудиту руху і наявності товарних запасів на оптових складах і підприємствах роздрібної торгівлі Первинні документи по надходження (вступ) і реалізації товарів Звіти про рух товарів Журнал (часопис (-ордер № 7 Головна книга Оборотна відомість по синтетичних рахунками (лічбою) Баланс Стрічна перевірка операцій по рахунках (лічбі) 281 «Товари на складі» і 282 «Товари в торгівлі» з (із) відповідними операціями по рахунках (лічбі) 15, 20, 23, 27, 28, 37, 41, 63, 64, 90, 93 та ін. Аудит малоцінних і швидкозношуваних предметів Малоцінні і швидкозношуваних ) предмети (МШП) по новому Плану рахунків (лічби) належать) до класу 2 «Запаси».

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?