Методи збуту продукції промисловим підприємством - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 92
Особливості комерційної діяльності підприємства. Планування потреби в сировині і матеріальних ресурсах, вивчення ринку сировини та матеріалів. Вивчення ринку та проведення маркетингових досліджень, аналіз життєвого циклу товару, зміст портфелю замовлень.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Чернігівський Комерційний Технікум Спеціальність: «Комерційна діяльність» Курсова робота з дисципліни: «Комерційна діяльність підприємств» на тему: «Методи збуту продукції промисловим підприємством» студента ІІ-го курсу групи КД-23 денної форми навчання Петренка Олександра Григоровича Керівник-викладач - Осинковська Д. Я. Чернігів 2010 рік План 1. Вступ. 1.1 Особливості комерційної діяльності підприємства. 1.2 Планування потреби в сировині і матеріальних ресурсах, вивчення ринку сировини та матеріалів. 1.3 Вибір постачальників та організація комерційних зв’язків та розробка плану закупівель матеріально технічних ресурсів. 2. Основна частина. 2.1 Характеристика підприємства. 2.2 Методи збуту продукції промисловим підприємством. 2.2.1 Вивчення ринку та проведення маркетингових досліджень. 2.2.2 Аналіз життєвого циклу товарів які пропонуються для збуту. 2.2.3 Складання портфелю замовлень. 2.2.4 Канали збуту продукції промисловим підприємством. 2.2.5 Заходи стимулювання збуту продукції 2.2.6 Комунікаційна політика у здійсненні збутової комерційної діяльності. 3. Комерція - слово латинського походження (від лат. commercium - торгівля). Однак треба мати на увазі, що термін «торгівля» має двояке значення: в одному випадку він означає самостійну галузь народного господарства (торгівлю), в іншому - торгові процеси, спрямовані на здійснення актів купівлі-продажу товарів. Підприємництво може означати організацію промислового підприємства, сільського фермерського господарства, торгового підприємства, підприємства обслуговування, банку, адвокатської контори, видавництва, дослідницької установи, кооперативу і т.д. У великих торгових підприємствах у процесі управління комерційною діяльністю реалізуються такі функції управління, як економічний аналіз показників комерційної діяльності, прогнозування попиту і продажів. Таким чином, сума лізингових платежів на аграрному підприємстві не зводиться тільки до вартості повної чи часткової амортизації обєкта лізингу, як це іноді вважають. Згідно ст. 18 Закону України «ПРО лізинг» договором лізингу за домовленістю сторін може бути передбачена прискорена амортизація обєкта лізингу. Найчастіше вважають, що він визначається за кожен період шляхом множення несплаченої вартості лізингового майна на річну процентну ставку комісійної винагороди в частках. У договорі лізингу може бути передбачена зміна загальної суми, графіка і розміру окремих виплат лізингових платежів за домовленістю сторін у випадку виникнення нових обставин, що можуть призвести до втрат сторін. Розробка річного плану матеріально-технічного забезпечення починається знизу, з підрозділів підприємства, і являє собою розрахунок потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для виконання виробничої програми, будівельних і ремонтних робіт. Вивчення ринку сировини та матеріалів передбачає: 1.Систематичний збір, обробку, аналіз та оцінку інформації про пропозиції конкретних видів матеріальних ресурсів на ринку потенційних постачальників, асортимент матеріальних ресурсів, нові технології, виготовлення найважливіших для споживача матеріалів, ціни на них; 2. При вивченні ринку сировини і матеріалів проробляються можливості закупівель по імпорту. Велике значення при аналізі пропозиції на ринку матеріально-технічних ресурсів має вивчення їх асортименту, в тому числі нових видів. Вільні (закупівельні) -- ціни заготівельних, постачальницько-збутових, гуртово-посередницьких, торгово-закупівельних організацій включають гуртову відпускну ціну підприємства-виробника, податок на додану вартість, акциз, а також витрати цих організацій і прибуток, необхідний для їхньої діяльності. При збільшенні конкуренції серед постачальників сировини варто брати до уваги конюнктуру сировинних ринків (попит, пропозиція, ціни), а також тарифи на перевезення сировини, митне і податкове законодавство, що визначає вартість закупівлі сировини у виробників за межами України й всередині неї, якість сировини. Приймання імпортних товарів за кількістю, якістю і комплектністю варто здійснювати за участю експерта торгово-промислової палати. У господарській діяльності запаси поділяють на: сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб; незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. Основна частина 2.1 Характеристика підприємства Історія ВАТ Ясен налічує понад 60 років.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?