Методи вивчення трудових процесів працюючих і нормування праці - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 117
Система норм і нормативів праці. Цілі та завдання вивчення трудових процесів. Методи вивчення витрат робочого часу. Роль хронометражу для вивчення прийомів та методів праці та розробки нормативів часу. Фотографія робочого дня, порядок проведення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Харківський Національний Економічний Університет Кафедра: управління персоналом Курсова робота По курсу: «Нормування праці» На тему «Методи вивчення трудових процесів працюючих і нормування праці» Заочного факультету м. Маріуполь спеціальність: 7.050109 3 курси Ісаєв К. Зач. книжка № Перевірив: Білоконенко В.І. ПЛАН Вступ Розділ 1.Аналітична частина 1.1 Сутність нормування праці . 1.2 Система норм і нормативів праці 1.3 Методи нормування праці . Розділ2.Проектна частина 2.1 Цілі та завдання вивчення трудових процесів; 2.2 Методи вивчення витрат робочого часу; 2.3 Роль хронометражу для вивчення прийомів та методів праці та розробки нормативів часу; 2.4 Сутність хронометражу та умови його використання; 2.5 Фотографія робочого дня, порядок проведення й опрацювання даних, використання результатів фотографії робочого дня для розробки заходів щодо поглиблення використання робочого часу. Раціональна організація праці перш за все вимагає чітко визначених витрат усіх видів ресурсів, що витрачаються у виробництві: живої праці, сировини, енергії, фінансів тощо. Отже, мова йде про те, що існує об’єктивна необхідність визначення конкретної кількості живої праці для забезпечення високої ефективності виробництва. Жива праця, праця робітників, які використовують інші види ресурсів, має бути визначена особливо точно й обґрунтовано. Таким чином, сутність нормування праці полягає в установленні необхідних затрат живої праці на виконання певної роботи за нормальної організації та інтенсивності праці. Воно є важливою ланкою технологічної й організаційної підготовки виробництва, оперативного управління ним, невід’ємною частиною менеджменту і соціально - трудових відносин. Норма обслуговування визначає необхідну кількість одиниць обладнання, робочих місць, виробничої площі та інших виробничих об’єктів, закріплених за працівником (бригадою, ланкою).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?