Методи вимірювання імітансних параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 150
Класифікація чотириполюсників, їх параметри. Схема узагальненого перетворювача імітансу. Сутність методу "плаваючих" навантажень. Схема чотириполюсника, навантаженого на вході, виході. Вхідне імітансне коло потенційно-нестійкого лінійного чотириполюсника.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації Курсова робота з дисципліни «Перспективи розвитку електротехнічних засобів контролю якості» на тему «Методи вимірювання імітансних параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників» Львів - 2011 Перелік умовних позначень ВП - вимірювальний пристрій КЗ ? коротке замикання НВЧ - надвисокі частоти ПНЧ - потенційно-нестійких чотириполюсників ПТШ - польовий тразистор Шотткі ПТШ1 - однозатворний ПТШ ПТШ2 - двозатворний ПТШ УПІ - узагальнений перетворювач iмiтансу ХХ ? холостий хід Вступ У сучасному проектуванні електротехнічної апаратури широке застосування отримало використання імітансних та хвилевих параметрів чотириполюсників. Недоліком стандартних методів вимірювання перших та других параметрів є те, що вони вимірюються при фіксованих імітансах навантаження та генератора, при яких потенційно-нестійкий чотириполюсник може зайти в область нестійкості, що призводить до значної похибки вимірювання. Узагальненим перетворювачем імітансу називається чотириполюсник (рис. 1.3), імітанс між однією парою клем якого Wвх (Wвих) є функцією імітансу WН (WГ) , підключеного до другої пари його клем: Рис. 1.2 - Структурна схема узагальненого перетворювача імітансу Всі види УПІ можна поділити на дві групи - ті, що використовують схемо-технічні розв’язки для одержання необхідного коефіцієнта перетворення імітансу, і ті, що використовують для цієї мети фізичні ефекти в твердому тілі, в частоті, в транзисторних структурах. Під імітансом W розуміється опір Z (імпеданс) або провідність Y (адмітанс), які у загальному випадку є комплексними. Методи вимірювання стандартної системи імітансних параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників 2.1 Класичні методи вимірювання імітансних параметрів чотириполюсників Параметри чотириполюсників можна розбити на дві групи: власні (двополюсникові) параметри (провідності, імпеданси) (наприклад W11, W22) і взаємні параметри (W12, W21).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?