Методи управління, актуальні в ринкових умовах - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 86
Особливості функціонування підприємства у ринковому середовищі. Сутність менеджменту і процесу управління організацією. Прямий та непрямий, матеріальний, владний та моральний вплив. Економічні, розпорядчі та соціально-психологічні методи управління.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Зміст Вступ Розділ 1. Поняття і особливості функціонування підприємства у ринковому середовищі 1.1 Сутність і особливості підприємства 1.2 Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій Розділ 2. Сутність менеджменту і процесу управління підприємством Розділ 3. Теоретичні аспекти поняття, сутності та класифікації методів управління діяльністю підприємства 3.1 Сутність і класифікація методів управління 3.2 Економічні методи управління та їх аналіз 3.3 Організаційно-розпорядчі методи 3.4 Соціально-психологічні методи управління Висновки Список використаної літератури Вступ Домінуюче місце серед субєктів підприємництва належить такому субєктові, як підприємство. Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в економічній системі, а саме функціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у продукції, роботах та послугах. Здійснювані в Україні економічні реформи дозволять інтегрувати народне господарство нашої держави у світову економіку та зайняти в ній належне місце, але лише при виконанні двох головних умов: по-перше, в основу реформ повинні бути покладені принципи і механізми, які панують у світовому економічному співтоваристві; по-друге, при здійсненні реформ повинні бути враховані особливості попереднього розвитку і сучасного стану економіки країни, менталітет і поведінкові характеристики населення тощо. Він формує цілі організації, забезпечує її ресурсами, планує і здійснює контроль, приймає рішення й організовує діяльність. Ринкова економіка більш вимоглива до керівників, ніж планова. У звязку з цим необхідні цілковито нові методи, принципи і система управління підприємством, яка була б життєздатна в нових господарських умовах. Управлінська діяльність - один із найважливіших факторів функціонування й розвитку підприємств в умовах ринкової економіки. Ця діяльність постійно вдосконалюється у відповідності до обєктивних вимог виробництва і реалізації товарів, складності господарських звязків, підвищення ролі споживача у формуванні техніко-економічних та інших параметрів продукції. Задачі даної роботи: - розкрити сутність підприємства та визначити його місце і особливості функціонування в ринковому середовищі; - розкрити сутність менеджменту, дослідити процес управління; - прокласифікувати методи управління підприємством та розкрити їх сутність. Об’єктом курсової роботи є процес управління підприємством як загальна сума всіх функцій управління, а саме: планування, організація, мотивація, контроль, регулювання. Підприємство - самостійний субєкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими субєктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної та іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським Кодексом України та іншими законами. Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі. Джерелами формування майна підприємства є: - грошові та матеріальні внески засновників; - доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності; - доходи від цінних паперів; - кредити банків та інших кредиторів; - капітальні вкладення і дотації з бюджетів; - майно, придбане в інших субєктів господарювання, організацій та громадян; - інші джерела, не заборонені законодавством України. Підприємець самостійно визначає, які саме обєкти йому потрібні для створення власної справи, забезпечення нормального функціонування підприємства з урахуванням виду господарської діяльності, цілей та стратегій, фінансових можливостей, характеру комерційних відносин з іншими субєктами ринку [5, ст. Законодавством України передбачено, що підприємництво базується на таких принципах: - вільний вибір підприємцем видів підприємницької діяльності; - самостійне формування підприємцем програми діяльності та вибір постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги; - вільний найм підприємцем працівників; - комерційний розрахунок та власний комерційний ризик; - вільне розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів; - самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд [1, ст. (визначається співвідношенням попиту та пропозиції на ринках, факторами виробництва (робоча сила і засоби виробництва). Воно зумовлене тим, що в ринковій економіці, з одного боку, державою розробляються, приймаються до виконання та контролюються правила ведення підприємницької діяльності. За суб’єктами ринку і їхніми специфічними особливостями ринкової поведінки можна виділити п’ять основних типів ринків: - ринок споживачів - окремі особи і домашні господарства, як

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?