Методи творчої діяльності на уроках трудового навчання - Реферат

бесплатно 0
4.5 102
Аналіз та пояснення процесу розв"язування технічних суперечностей з психологічної точки зору і розробка методика пошуку наукової організації творчої праці. Умови проведення методів мозкового штурму, фантазування та створення образу ідеального об"єкта.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Реферат Методи творчої діяльності на уроках трудового навчання Дослідження науковців засвідчили, що творчість - це досить складний і своєрідний процес, якому можна навчитися. Дослідники ретельно вивчали особистість винахідника, намагаючись встановити звязок між психологічними особливостями (навіть рівнем нервових захворювань) та геніальністю. Пошук наукової організації творчої праці дав змогу розробити нові методи розвязку проблемних задач. Серед розроблених ученими методів творчої діяльності найбільш ефективними і відомими в сучасній літературі з питань технічної творчості є: метод мозкового штурму, морфологічний аналіз, метод фокальних обєктів, основи теорії розвязування винахідницьких задач тощо. Сьогодні серед провідних вітчизняних і зарубіжних учених методистів, педагогів та психологів (О.М.Коберник, В.К.Сидоренко, М.В.Матяш, В.Д.Симоненко, та інші), які опікуються проблемами трудового навчання, поширеною є думка про те, що для піднесення предмета й методики його викладання на належному науково-методичному рівні, треба повернутися до технологій проектного навчання. В основу цих технологій має бути покладена творча діяльність учнів, зорієнтована на вільний вибір ними обєкта проектування. В літературних джерелах можна знайти твердження, що одним з перших методів, яким було започатковано науковий підхід до організації творчої праці, є метод мозкового штурму. Так, наприклад, послідовник А.Осборна Джон Гордон удосконалив метод мозкового штурму, запропонувавши чотири типи аналогій: пряму, особисту, символічну, фантастичну; інверсія (зроби навпаки); фантазія (зроби так, щоб це суперечило логічному мисленню, встановленим правилам). По-перше, під методом фантазування можна розуміти такий спосіб спільної діяльності учнів та учителя, коли досягається уявлення неіснуючого образу обєкта (виробу), який функціонує і вирішує поставлену проблему, тобто є розвязком певної проблеми, навіть якщо деякі елементи конструкції (або конструкція в цілому) цього обєкта невідомі.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?