Методи та прийоми активізації образотворчості учнів початкових класів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 131
Необхідність формування у молоших школярів художньо-естетичного ставлення до дійсності. Нестандартні методи викладання образотворчого мистецтва. Використання художньо-дидактичних вправ та ігор для активізації образотворчості учнів початкових класів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет початкової та дошкільної освіти Кафедра педагогіки та початкової освіти Курсова робота Методи та прийоми активізації образотворчості учнів початкових класів Виконавець: студентка 321 групи спеціальності Початкова освіта. спеціалізація: англійська мова денної форми навчання Науковий доц. Денисенко В.В. керівник: ХЕРСОН- 2012 Зміст Вступ Розділ 1. Теоретично-методичні засади викладання образотворчого мистецтва в початковій школі 1.1 Аналіз програм із образотворчого мистецтва для учнів молодших класів 1.2 Особливості уроків образотворчого мистецтва в початковій школі 1.3 Особливості образотворчості дітей молодшого шкільного віку Розділ 2. Методи та прийоми активізації образотворчості учнів початкових класів 2.1 Нестандартні методи викладання образотворчого мистецтва 2.2 Використання художньо-дидактичних вправ та ігор для активізації образотворчості учнів початкових класів Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Образотворче мистецтво - один з найважливіших предметів у початковій школі, адже в процесі виховання та творчого розвитку особистості саме урок образотворчого мистецтва відіграє значущу роль, допомагаючи дитині увійти у світ творчості та краси й прилучитися до скарбів художньої культури. Метою занять образотворчим мистецтвом в початкових класах є розширення та уточнення дитячих уявлень стосовно різних предметів, природних явищ, людських взаємин, - тобто оточуючої дійсності. У молодшому шкільному віці відбуваються важливі зміни в психіці дитини, вони і впливають на спосіб мислення, погляди, почуття, стосунки з оточуючим світом. Однак в образотворчій діяльності це майже неможливо - тому молодші школярі, не маючи достатнього рівня знань, навичок та умінь, ще не вміють передавати обємність та реальні пропорції предметів, їхнє розташування у просторі та колірні відмінності. Специфіка предмета Образотворче мистецтво дозволяє вчителю широко використовувати інтерактивні методи та нестандартні форми організації уроку, які дають змогу підвищити ефективність засвоєння знань, поліпшити контроль над виконанням завдань, викликати у дітей інтерес до навчання.Питання активізації образотворчості дітей молодшого шкільного віку зараз стоїть досить гостро,так як вчителі використовують застарілі і неефективні методи навчання ,бо вважають образотворче мистецтво не основним уроком.Темою нашою курсової роботи є Методи та прийоми активізації образотворчості учнів початкових класів. У роботі Л.М. Любарської Розвиток художньо-творчої активності у молодших школярів у процесі занять образотворчим мистецтвом на матеріалі української народної розпису показаний процес формування здібностей до естетичного освоєння дійсності і потреб до продуктивної естетичної діяльності через розвиток почуття декоративності у школярів I - III класів Дослідження Б.С. Бєлова Шляхи вдосконалення методів викладання образотворчого мистецтва у підготовці вчителів початкових класів спрямоване на вирішення важливої проблеми - виявлення шляхів більш успішного вирішення педагогічного завдання поліпшення естетичного виховання та освіти вчителя початкових класів для керівництва образотворчої діяльності. В.О. Сухомлинський казав, що осмислення краси - це основа, стрижень естетичної освіти, серцевина тієї естетичної культури, без якої відчуття залишаються глухими до всього прекрасного. З огляду на проблеми творчого становлення особистості дитини, серед значного переліку основних ознак творчої особистості, на наш погляд, доцільно виділити наступні: вільне, поза стандартами, мислення, його гнучкість, сприйнятливість до нового, ентузіазм, прагнення до творчої самореалізації, фантазія, уява, образне та асоціативне мислення, певні творчі здібності тощо.Мабуть, аксіоматичним нині є твердження, що творчий розвиток . кожної людини на певному етапі має бути педагогічне керованим, оскільки саме учитель може значною мірою професійно закласти підґрунтя для становлення творчої особистості та визначити сталий напрямок цього процесу.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?