Методи прогнозування у різних галузях - Реферат

бесплатно 0
4.5 70
Задачі і принципи прогнозування. Методи науково-технічного прогнозування, їх класифікація. Попередня обробка початкової інформації в задачах прогнозної екстраполяції. Статистичні та експертні методи, їх використання. Класифікації економічних прогнозів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Зміст Вступ 1. Задачі і принципи прогнозування 2. Методи науково-технічного прогнозування 2.1 Класифікація методів прогнозування 2.2 Екстраполяційні методи прогнозування 2.2.1 Попередня обробка початкової інформації в задачах прогнозної екстраполяції 2.3 Статистичні методи 2.4 Експертні методи 2.4 1 Область вживання експертних методів 2.4.2 Метод евристичного прогнозування (МЕП) 3. Класифікації економічних прогнозів Висновок Використана література Вступ Процес прогнозування достатньо актуальний в даний час. В менеджменті поняття планування і прогнозування тісно переплетено. Вони не ідентичні і не підміняють один одного. Плани і прогнози розрізняються між собою тимчасовими межами, ступенем деталізації показників, що містяться в них, ступенем точності і вірогідності їх досягнення, адресністю і, нарешті, правовою основою. В промисловості методи прогнозування також грають першорядну роль. Задачі і принципи прогнозування Прогноз - конкретний прогноз, думка про стан якого-небудь явища в майбутньому на основі спеціально наукового дослідження. Прогнозна модель - модель обєкту прогнозування, дослідження якої дозволяє одержати інформацію про можливі стани обєктах в майбутньому і (або) шляхах і термінах їх здійснення Щоб одержати інформацію про майбутнє, потрібно вивчити закони розвитку народного господарства, визначити причини, рушійні сили його розвитку - це основна задача планування і прогнозування. Відповідно до цього можна вказати на три основні задачі планування і прогнозування: встановлення цілей розвитку господарства; вишукування оптимальних шляхів і засобів їх досягнення; визначення ресурсів, необхідних для досягнення поставлених цілей. Шляхи і засоби досягнення цілей визначаються на основі аналізу розвитку народного господарства і науково-технічного прогресу. Принципи прогнозування: поєднання соціально-політичних і господарських цілей; демократичний централізм; системність; безперервність і зворотний звязок; пропорційність і оптимальність; реальність і обєктивність; виділення провідної ланки і т.д. Експертні оцінки із зворотним звязком в своєму апараті мають три види методів: експертний опит; генерацію ідей; ігрове моделювання.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?