Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 123
Сутність та зміст нематеріальних активів, їх класифікація. Організаційно-економічна структура ПП "Кімс". Аналіз ефективності управління, складу, структури та стану нематеріальних активів на підприємстві, оцінка їх впливу на результати його діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів Зміст Вступ 1. Теоретичні основи управління нематеріальних активів 1.1 Сутність та зміст нематеріальних активів 1.2 Класифікація нематеріальних активів 2. Аналітична частина 2.1 Організаційно-економічна структура підприємств 2.2 Аналіз ефективності управління нематеріальних активів підприємства 3. Методи управління Висновки Список літератури Вступ Успішне вирішення стратегічного завдання становлення і розвитку ринкових відносин в постсоціалістичних країнах значною мірою базується на перебудові і вдосконаленні форм і методів бухгалтерського обліку й аналізу. Зростаюча інтернаціоналізація господарських зв’язків виробничих суб’єктів, в свою чергу, обумовлює необхідність інтегрування бухгалтерського обліку в систему міжнародної практики обліку і статистики. Але, не дивлячись на це, в реальному житті зустрічатися з ними доводиться все частіше: в результаті повсюдного використання комп’ютерних програм, розвитку науки і техніки виникає необхідність у правовому оформленні та бухгалтерському обліку прав на корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг. Для перехідного етапу розвитку економіки України і практики обліку характерне значне відставання стану обліку нематеріальних активів від потреб господарської практики. Зокрема, діючий в Україні підхід при оцінці або при визначенні даного виду активів не може забезпечити підготовку користувачам об’єктивної інформації. У якості об’єкта дослідження обрано підприємство ПП „Кімс” м. Одеси. Під нематеріальними активами розуміються довгострокові вкладення в придбання обєктів промислової й інтелектуальної власності, права оренди будівель (споруд, помешкань) або користування ними, права власності на квартири, а також інші аналогічні майнові права, що є обєктом права власності конкретного підприємства і приносять прибуток [6]. Прийнятий у грудні 1993 року Верховної Радою України Закон “Про охорону авторських прав на винаходи і корисні моделі”[4] не вносить, на нашу думку, принципових змін в механізм впровадження досягнень науки і техніки у виробництво. У основу виділення і виявлення «ноу-хау» встановлені критерії ХХII сесії Європейської економічної комісії (Женева, 1969 р.): · конфіденційний характер; · науково-технічні знання і досвід; · цінність; · можливість практичного застосування; · правова захищеність на національному і міжнародному рівні.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?