Методи пошуку та відбору артиста його персональним менеджером - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 115
Визначення мети персонального менеджменту артиста в процесі підготовки керівників художніх колективів; розгляд суб’єктів мистецького проекту, його етапів. Методи і технології розвитку артиста PR засобами, організація турне і концертів, робота з пресою.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Методи пошуку та відбору артиста його персональним менеджером ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Персональний менеджмент в процесі підготовки керівників художньо-мистецьких колективів як психолого-педагогічна проблема 1.1 Персональний менеджмент в процесі підготовки керівників художньо-мистецьких колективів 1.2 Персональний менеджмент в області музичного мистецтва і утворення: понятійно-категоріальний апарат дослідження 1.3 Понятійний апарат розвитку артиста Розділ 2 Методи і технології розвитку артиста PR засобами 2.1 Методи і технології звязків з громадськістю 2.2 Метод організації турне і концертів акторів персональним менеджером 2.3 Робота з пресою Висновок Список літератури Вступ Актуальність дослідження. Для сучасного етапу соціального і культурного розвитку України характерні радикальні політичні і економічні перетворення, що роблять вплив на всі сторони суспільного життя. Збереження і примноження духовної складової - вищій цінності національної культури - осмислення ролі музики «як ефективного засобу вдосконалення внутрішнього світу особи» (Л.С.Зорилова) стає одним з найважливіших завдань освітньої парадигми у вузах культури і мистецтва на сучасному етапі. Аналізу сучасних тенденцій і особливостей розвитку системи професійної освіти присвячені численні дослідження (Н.К. Бакланова, А.А. Вербицкий, Л.С. Зорилова, Т.Г. Киселева, Н.В. Кротова, В.И. Черниченко, В.М. і В.В. Чижікови і ін.), направлені на пошук нових підходів, що відповідають гуманістичній освітній парадигмі. Аналіз сучасної соціокультурної ситуації, проведений членами Ради з культури при президентові, до складу якого входять відомі діячі культури і мистецтва, дозволив зробити висновок, що на сучасному етапі «державі необхідно серйозно турбуватися проблемою підготовки і перепідготовки управлінських кадрів для творчих організацій, залученням в сферу мистецтва кваліфікованих менеджерів. І далі учений робить висновок про необхідність введення такого курсу в підготовку фахівців, оскільки «абсолютно очевидно, що якщо людина не в змозі добре управляти не тільки власним життям, але і власними справами, то дуже важко сподіватися, що він зможе ефективно управляти іншими людьми» Введення курсу персонального менеджменту в області мистецтва в процес підготовки музикантів - виконавців, педагогів, керівників художньо-мистецьких колективів - є серйозною психолого-педагогічною проблемою, оскільки вимагає розгляду і вивчення: • специфіки персонального менеджменту в області мистецтва; • мотивації до процесу вивчення персонального менеджменту музикантами; • можливості створення і впровадження експериментального курсу персонального менеджменту в області мистецтва; • проблеми створення педагогічних умов, необхідних для впровадження персонального менеджменту в процес підготовки музиканта-керівника художньо-мистецького колективу: • ефективності освоєння персонального менеджменту у процесі становлення професійно-управлінської культури музиканта - керівника художньо-мистецького колективу. Таким чином, представлене дослідження охоплює широкий круг проблем, повязаних з організацією навчання персональному менеджменту музикантів-керівників художньо-мистецьких колективів. 1.2 Персональний менеджмент в області музичного мистецтва і утворення: понятійно-категоріальний апарат дослідження Підготовка музикантів, прагнучих стати керівниками художньо-мистецьких колективів, є складний, багатоступінчатий процес збагнення музики, виявлення її значущості для себе, отримання особово-ціннісного погляду на майбутню професійну діяльність, її цілі і завдання. Акцентуємо увагу перш за все на тому, що поняття «Духовна культура», нерозривно повязане із становленням особи музиканта, інтерпретується в дослідженні як основа саморегуляції і самоорганізації, яка, за визначенням Е. Артамоновой виступає як концептуальна ідея «самотворення професійного образу, відповідно до вертикальної національної традиції духовного ідеалу» (13.С.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?