Методи перетворення біосигналів та аналіз медико-біологічної інформації - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 135
Сигнал – процес зміни у часі фізичного стану певного об"єкта, який можна зареєструвати, відобразити та передати; види сигналів: детерміновані, випадкові, періодичні, аналогові. Методи перетворення біосигналів з використанням амплітуд гармонік ряду Фур"є.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Випадкові сигнали - сигнали, значення яких у будь-який момент часу неможливо передбачити з імовірністю, що дорівнює одиниці. Періодичним називається будь-який сигнал, для якого виконується умова , де період Т є кінцевим відрізком, а k - будь-яке ціле число. Послідовність чисел, що подає сигнал при цифровій обробці, називається дискретним сигналом. Розкладання сигналу: , де сk - «проекції» сигналу на координатні вісі, напрямок яких задається функціями hk(t), називається узагальненим рядом Фурє сигналу s(t) в обраному базисі. Тригонометричний ряд Фурє: , де t0 - довільна величина; - період базисних функцій; - кругова частота, що відповідає періоду повторення сигналу Т; частоти, кратні w0, що входять у формулу, називаються гармоніками; ; ; . Коефіцієнти ряду залежать тільки від форми одиночного імпульсу s(t) і характеризуються інтегралом: , який називається спектральна щільність одиночного імпульсу s(t).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?