Методи ознайомлення учнів з яворівським та петриківським розписом - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 123
Народне мистецтво як засіб формування національно-культурної свідомості учнів. Характерні ознаки народного декоративного мистецтва. Майстри петриківського розпису. Історія та розвиток яворівської забавки. Методи виконання елементів петриківського розпису.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Методи ознайомлення учнів з яворівським та петриківським розписом Зміст Вступ Розділ І. Декоративний розпис як один із давніх видів народного декоративно-ужиткового мистецтва і його значення в культурній спадщині українського народу 1.1 Характерні ознаки народного декоративного мистецтва 1.2 Народне мистецтво як засіб формування національно-культурної свідомості учнів Розділ ІІ. Історія зародження та розвиток декоративного розпису 2.1 Петриківський розпис як вид декоративного розпису 2.2 Майстри петриківського розпису 2.3 Методи та етапи виконання елементів петриківського розпису 2.4.Яворівський розпис як вид декоративно-прикладного мистецтва 2.5. Історія та розвиток яворівської забавки Висновки Список використаних джерел Вступ На сьогоднішній день серед стратегічних завдань реформування освіти в Українській державі є виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй [8, с. Національне та естетичне виховання, які вважаються компонентами освіти і охоплюють усі складові її системи, та художнє навчання учнів є соціальними замовленнями нашої держави. Таким чином, підвищення якості змісту навчально-виховного процесу на заняттях декоративно-ужиткового мистецтва набуває суспільного значення, а реалізація поставлених завдань зумовлена професійним, ідейним та культурним рівнем вчителя трудового навчання, від якого залежить доля розбудови народної освіти та її подальший розвиток в галузі національної культури, художньої освіти та національного виховання. Досвід світової й вітчизняної філософської, психологічної й педагогічної думки минулого (Я.А. Коменський, Д. Локк, Ж. Поль, Г. Сковорода, К.Д. Ушинський, Т.Г. Шевченко, М.П. Драгоманов, О. Духнович, І. Кріпякевич, С. Русова) і сьогодення (М.Я. Антонець, Ю. Бондаренко, О. Вишневецький, В. Довбищенко, І.А. Зязюн, О. Ковальчук, Е. Пасічник, В.А. Поплужний, М.Г. Стельмахович, М.І. Чумарна та ін.) переконливо доводить, що система освіти молоді повинна спиратися на національні корені. Дана робота присвячена відродженню мистецтва петриківського та яворівського розписів на заняттях з трудового навчання і містить програму художньо-естетичного напрямку, яка може викладатися у школі у якості розділу варіативної частини шкільної програми. Петриківка Дніпропетровської обл. Колективнеза своїм характером петриківське малювання розвивалось упродовж століть на основі яскравих художницьких індивідуальностей. Для робіт народних майстрів декоративного розпису характерні щирість і оптимізм, яскравість і безпосередність. Чимало видатних майстрів українського декоративного розпису здобули своєю працею світову славу. Виявлення художньої специфіки розпису порівняно з іншими видами народного та професійного мистецтва, а також історичних зв’язків із мистецтвом минулих часів започатковується вченими-мистецтвознавцями К. Щероцьким, К. Л. Левитською, М. Щепотьєвою, А. Зарембським, Є. Берченком та ін.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?