Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів - Реферат

бесплатно 0
4.5 84
Мета аналізу проектних ризиків та визначення шляхів їх зниження. Ступінь доцільності реалізації проекту. Зовнішні та внутрішні ризики та кількісний підхід до оцінки. Характер розподілу ймовірностей грошових потоків та їх кореляції одного з одним.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів Метою аналізу проектних ризиків є надання оцінки всім видам ризиків проекту, а також визначення: а) можливих шляхів зниження ризиків; б) ступеня доцільності реалізації проекту за наявного рівня ризику та способів його зниження. В інвестиційному й фінансовому менеджменті найчастіше під ризиком розуміють міру непевності в одержанні очікуваних доходів від заданих інвестицій. Якщо конкретизувати загальне визначення ризику для аналізу проекту, то метою системи є одержання очікуваного рівня доходності, а способом досягнення мети - реалізація даного проекту. Розглянемо інвестиційні проекти А і В, закони розподілу NPV яких задано в таблиці 3: Таблиця 3 Розрахунок середнього очікуваного значення NPV для двох проектів Проект А Проект В Можливі значення NPV (ХА) Відповідні Ймовірності (Рл) Можливі значення NPV (Хв) Відповідні ймовірності (Рв) 100 0.2 -7200 0.2 500 04 1000 0.3 700 0.3 3000 0.3 1500 0.1 5000 0.2 760 760 Тобто, очікуване значення NPV для обох проектів однакове.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?