Методи оцінки інвестиційних проектів - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 69
Принципи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Сутність дисконтних і статичних методів. Дивідендна віддача акції, показники якості облігацій. Розрахунок чистого приведеного доходу, індексів доходності, рентабельності та періоду окупності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Контрольна робота з дисципліни: “Міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент” Методи оцінки інвестиційних проектів Виконала: студентка 5 курсу (з.ф.н.) спеціальність МЗЕД Котельницька Наталія Перевірив: Викладач Стахурська Світлана Валеріївна Київ - 2009 Зміст 1. Оцінка ефективності інвестиційних проектів Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів базується на таких принципах: 1) співставлення обсягу інвестиційних витрат та сум і термінів повернення інвестованого капіталу; 2) оцінювання повернення інвестованого капіталу на основі показника чистого грошового потоку: , (1) де - сума чистого додаткового прибутку, що очікується, грн.; - приріст амортизації (зміна загальної суми амортизації) у звязку зі зміною вартості основних засобів. 3) охоплення всієї сукупності ресурсів при оцінці обсягу інвестиційних витрат: (2) де - загальна сума інвестиційних витрат ; - нові капіталовкладення (вартість нових основних засобів) з урахуванням їх придбання, транспортування, монтажу, науково-дослідних, проектних, складських та будь-яких інших витрат, включаючи податок на додану вартість (ПДВ); - витрати на демонтаж старого обладнання, що знімається з балансу; - кошти, які будуть отримані в результаті реалізації демонтованого обладнання; - балансова (залишкова) вартість основних засобів, які демонтуються і знімаються з балансу; - збільшення (зменшення) вартості оборотних активів у звязку зі змінами обсягів виробництва (реалізації) продукції, що очікуються. До показників, розрахунок яких базується на дисконтних методах, належать: · чистий приведений дохід; · індекс (коефіцієнт) доходності; · період окупності дисконтований; · внутрішня ставка доходності. Якщо інвестиційні витрати, повязані з майбутньою реалізацією інвестиційного проекту, здійснюються в декілька етапів, розрахунок показника чистого приведеного доходу (ЧПДб) здійснюється за наступною формулою: , (4) де ІВt - сума інвестиційних витрат по окремих інтервалах загального періоду реалізації інвестиційного проекту. Критеріальне значення ЧПД Індекс (коефіцієнт) доходності також дозволяє зіставити обєм інвестиційних витрат з майбутнім чистим грошовим потоком по проекту. Показник вартості акцій за балансом показує, яка величина акціонерного капіталу і резервного (страхового) фонду припадає на одну випущену акцію: Вартість акцій за балансом = (Акціонерний капітал Резервний фонд) / Число акцій (20) 8.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?