Методи оцінки кредитного ризику в діяльності фінансових установ державної форми власності - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 168
Сучасний стан банківської системи в Україні. Економічна суть та методи управління ризиками у банківській діяльності. Оцінка фінансових показників діяльності ВАТ "Ощадбанк". Аналіз активів та пасивів банку. Пропозиції щодо ефективного управління ризиками.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тема Методи оцінки кредитного ризику в діяльності фінансових установ державної форми власності Зміст Вступ 1. Теоретичні положення щодо управління ризиками банку 1.1 Сучасний стан банківської системи в Україні 1.2 Економічна суть та методи управління ризиками у банківській діяльності 1.3 Сутність та способи розрахунку ризиків 2. Оцінка стану управління ризиками в ВАТ Ощадбанк 2.1 Фінансово-економічна характеристика банку 2.2 Оцінка фінансових показників діяльності ВАТ Ощадбанк 2.3 Аналіз процесу управління ризиками банку 3. До першого рівня належить Національний банк України, що являє собою банк банків, а до другого - сукупність комерційних банків. Національний банк виконує майже всі функції, притаманні центральному банку ринкової держави. Він застосовує такі ринкові інструменти грошово-кредитного регулювання, як обовязкове резервування коштів банків, кредитну політику і політику рефінансування банків, операції з державними цінними паперами на відкритому ринку тощо. Як свідчить міжнародний досвід, важливою передумовою ефективного регулювання грошово-кредитного ринку є координація фіскальної та монетарної політики. Внаслідок було вилучено 2.7% депозитів на суму 9.21 млрд. грн. Серед внутрішніх (неавтономних) чинників впливу НБУ на ліквідність банківської системи, поряд із валютними інтервенціями, слід виокремити обовязкові резервні вимоги. Так, з метою підтримки банками достатнього рівня регулятивного капіталу для покриття валютного ризику ліквідності було внесено зміни до Інструкції Про порядок регулювання діяльності банків в Україні, які стосувалися розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу / платоспроможності (Н2) у частині зважування довгострокових активних операцій, здійснених із перевищенням строків розміщення над строками залучення коштів, на коефіцієнт ризику 50% і врахування валютного ризику, вимірюваного сукупною сумою відкрито валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами [12]. Стрімке зростання обсягів кредитування, неадекватне наявній внутрішній ресурсній базі банків, та часті звернення банків за підтримкою ліквідності до Національного банку України зумовили необхідність вжиття такого заходу, як застосування відмови в підтримці ліквідності банків за всіма інструментами рефінансування у разі наявності постійної незбалансованості між термінами та обсягами залучених і розміщених коштів. Таблиця 2.2 Структура і динаміка витрат Напрямки витрат 2010 рік 2012 рік Відхилення Сума, тис. грн. Питома вага, % Сума, тис. грн. Питома вага, % Абсолютне Відносне Процентні витрати 1082036 33,08 3513402 41,85 2431366 324,70 Комісійні витрати 141226 4,32 184758 2,20 43532 130,82 Торговельні витрати 419343 12,82 2668020 31,78 2248677 в 6 раз Інші операційні та адміністративні витрати 1628415 49,78 2029728 24,18 401313 124,64 Разом витрат 3271020 100 8395908 100 5124888 256,68 У тому числі: процентні 1082036 33,08 3513402 41,85 2431366 324,70 непроцентні 2188984 66,92 4882506 58,15 2693522 223,05 З проведених розрахунків у таблиці 2.2 можна констатувати, що загальні витрати банку у 2010 році порівняно з 2012 роком підвищилися на 5124888 тис. грн., або на 156,68 %, що є негативним. Динаміка, склад і структура пасивів та їх оцінка за період, що аналізується, досліджується за допомогою таблиці 2.4. ризик актив пасив банк Таблиця 2.4 Динаміка, склад і структура пасивів ВАТ Ощадбанк Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. Загальне відхилення тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис.г рн.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?