Методи нормування складових інструментальної похибки вимірювань - Учебное пособие

бесплатно 0
4.5 121
Нормування основної похибки засобів вимірювальної техніки. Поділ основної похибки на складові. Характеристики систематичної складової основної похибки. Нормування додаткових похибок. Функція впливу. Нормування динамічної похибки та похибки взаємодії.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Методи нормування складових інструментальної похибки вимірювань Згідно з моделлю (3.3) інструментальної похибки вимірювань і моделями (3.4), (3.5) похибки ЗВТ нормуванню підлягають такі похибки і властивості ЗВТ: - характеристики основної похибки ЗВТ; - характеристики чутливості ЗВТ до впливних величин або похибки, викликані впливними величинами і неінформативними параметрами (додаткові похибки); - динамічні властивості ЗВТ, а отже, опосередковано і динамічні похибки ЗВТ; - властивості ЗВТ, які визначають похибку взаємодії ЗВТ з ОВ або іншими ЗВТ. У моделі (3.6) або (3.7) урахована принципова особливість властивостей основної похибки всієї сукупності ЗВТ даного типу. Зважаючи на прагнення до максимально можливого спрощення системи нормування МХ, рекомендується: - для ЗВТ з моделлю I інструментальної похибки нормувати тільки границі допустимих значень основної випадкової похибки (іноді, коли ЗВТ призначається для використання у вимірювальних системах, коефіцієнт кореляції або спектральну щільність потужності похибки) і границі допустимих значень основної систематичної похибки ; - для ЗВТ з моделлю II нормувати границі допустимих значень абсолютної основної похибки Для обох моделей похибок ЗВТ рекомендується нормувати границі допустимих значень похибки гістерезису Таке спрощення системи нормування призводить до деякого завищення розрахункових значень інструментальної складової похибки вимірювань, які визначаються за НМХ ЗВТ, оскільки при розрахунках будуть ураховуватися максимально можливі, а не середні для даного типу ЗВТ характеристики випадкових похибок. При необхідності допускається нормувати: - границю допустимої систематичної складової похибки ЗВТ для заданого інтервалу часу; - зміну в часі границі допустимої систематичної складової похибки; - допустимі відхилення нормованої кореляційної функції або функції спектральної щільності потужності випадкової складової похибки ЗВТ від їх номінальних значень; - функцію або щільність розподілу ймовірностей систематичної і випадкової складових похибки ЗВТ; - характеристику основної похибки в інтервалі впливної величини (для моделі II похибки).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?