Методи навчання - Реферат

бесплатно 0
4.5 29
Елементи методу навчання і їх взаємозв"язки. Основні вимоги до використання методу проектів. Особливості використання телекомунікаційних проектів. Основні правила мозкового штурму. Частково-дидактичні, частково-пошукові та репродуктивні методи навчання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Реферат на тему: Методи навчання 2010 Методи навчання дають відповідь на запитання «Як навчати?»Метод у перекладі з грецької означає шлях, спосіб. Методом навчання називають систему послідовних взаємозвязаних дій викладача і студентів, які забезпечують засвоєння змісту освіти і спрямовані на досягнення ними освітніх цілей. Спосіб - складова частіша методу, належить до розвязування невеликого класу задач. Наприклад, розповідь викладача - це метод навчання, а попереднє повідомлення студентам плану розповіді - це прийом, який мобілізує студентів на активне сприйняття того, що викладає викладач. Наприклад, сюди належать евристичний метод, навчання на моделях, метод доцільних завдань, метод телекомунікаційних проектів. Було зроблено чимало спроб класифікувати основні загальноди-дактичні методи навчання, взявши за основу певну класифікацію різних ознак (наприклад: за джерелом одержання знань; за характером спільної діяльності викладача і студентів; за характером дидактичних завдань та ін.). Класифікація методів навчання за джерелом одержуваних учнями знань (іншими словами за способом передавання інформації від вчителя до учнів). За даною ознакою методи навчання поділяють на (мал. 2.2): вербальні (словесні) методи, які включають в себе як подання матеріалу викладачем (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), так і роботу студентів з книжкою (підручником, довідковою, науково-популярною і навчальною літературою) та компютерними програмами чи глобальною мережею Інтернет; наочні методи (демонстраційний експеримент), у яких головну роль відіграє демонстрація викладачем явищ і предметів, а слово набуває скеровуючого значення (ним викладач спрямовує хід спостережень і логіку міркування студентів); практичні методи (виконання лабораторних робіт, практикумів, робота з роздатковим матеріалом, розвязування задач та ін.). 2. М.Н. Скаткін і І.Я. Лернер поділяють ці методи навчання на: 1) пояснювально-ілюстративний, або інформаційно-рецептивний (розповідь, лекція, пояснення, робота з підручником, демонстрація та ін.) - викладач повідомляє матеріал, студенти його сприймають: 2) репродуктивний (відтворення знань і способів дій, діяльність за алгоритмом, програмою тощо) - студент виконує дії за зразком, наданим викладачем; проблемне навчання - викладач ставить перед студентами проблему і демонструє шляхи її розвязання; студенти стежать за логікою розвязування проблеми, одержують зразок розгортання пізнання; частково-пошуковий або евристичний - викладач розділяє проблему на частини, студенти здійснюють окремі кроки щодо розвязування підпроблем; дослідницький, метод проектів - пошукова творча діяльність студентів стосовно розвязування нових для них проблем.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?