Методи наукових досліджень - Реферат

бесплатно 0
4.5 50
Проблема дисертаційного дослідження. Розкриття задач, інтерпретація даних, синтез результатів дослідження. Правила та наукова етика цитування. Практична значимість дисертації та актуальність її теми. Академічний стиль та особливості мови дисертації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Реферат з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» Тема: «Методи наукових досліджень» ЗМІСТ ВСТУП 1. Проблема дисертаційного дослідження 2. Розкриття задач, інтерпретація данних, синтез основних результатів 3. Правила та научна етика цитування: научні школи, напрями, персоналії. Методики выбору теми дослідження 5. Практична значимість дисертації та актуальність ії теми 6. Академічний стиль та особливости мови диссертації ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Дисертація (лат. dissertation ? дослідження, міркування) ? наукова кваліфікаційна праця, що пройшла попередню експертизу і представлена до захисту на здобуття наукового ступеня у спеціалізованій вченій раді. Дисертація на здобуття наукового ступеня, згідно з п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», є кваліфікаційною науковою працею, виконаною особисто здобувачем у вигляді спеціально підготовленого рукопису або опублікованої монографії. Дисертація як вид наукової роботи - це: • кваліфікаційна наукова праця; • праця, що містить нове вирішення актуальної наукової проблеми; • наукові результати дослідження є суттєвими для розвитку певної галузі науки; • праця, що дає підстави присудити її автору науковий ступінь. Це завершена робота, яка має внутрішню єдність змісту, містить сукупність нових наукових результатів і положень, висунутих автором для прилюдного захисту. Дисертація виконується згідно із чинним законодавством України про мови. ПРОБЛЕМА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Важливою складовою актуальності є формулювання проблемної ситуації, виклад її сутності. У кандидатській дисертації, як правило, розв’язується лише одна наукова проблема. Слід провести попередню розробку, тобто чітко визначити тему, використовуючи неформальний аналіз, потім - підсумкове дослідження, тобто структуроване збирання даних та аналіз для вирішення конкретного завдання. НАУКОВИЙ АПАРАТ ДИСЕРТАЦІЇ. Безпосереднє керівництво виконанням дисертаційного дослідження здійснюється науковим керівником з професорсько- викладацького складу тієї кафедри, на якій аспірант або пошукач проводить дослідження.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?