Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод - Реферат

бесплатно 0
4.5 144
Поняття про методи наукового дослідження. Вихідні прийоми наукового аналізу мовного матеріалу: індукція, дедукція, гипотеза, аналіз та синтез. Описовий метод як основний мовознавчий метод, його етапи. Порівняльно-історичний метод, його основні процедури.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Порівняльно-історичний метод ПЛАН 1. Поняття про методи наукового дослідження 2. Вихідні прийоми наукового аналізу мовного матеріалу 3. Однією з ключових проблем загального мовознав­ства є проблема методології, тобто методів дослідження мови. Відомо, що будь-яка галузь людського пізнання повинна мати поряд з обєктом і предметом вивчення певні дослідницькі методи. Кожен метод виділяє той аспект мови як обєкта дос­лідження, який визначається найважливішим у цій теорії мови 1. 1Методологія (від метод і грец. logos «слово, вчення») - 1) вчення про наукові методи пізнання; 2) сукупність методів дослідження, що застосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки її обєк­та. Як приклад можна навести палеонтоло­гічний метод М. Я. Марра.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?