Методи калькулювання витрат - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 52
Облік витрат матеріалів. Облік витрат на оплату праці та утримань на соціальні заходи. Облік витрат з обслуговування виробництва й управління. Облік загальновиробничих витрат. Облік витрат допоміжного виробництва. Попроцесний метод калькулювання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
План Вступ 1. Загальні принципи та задачі обліку калькуляції 1.1 Облік витрат матеріалів 1.2 Облік витрат на оплату праці та утримань на соціальні заходи 1.3 Облік витрат з обслуговування виробництва й управління. Облік загальновиробничих витрат 1.4 Облік витрат допоміжного виробництва 1.5 Облік та оцінка незавершеного виробництва 1.6 Зведений облік витрат 2. Метод калькулювання за нормативними витратами 6. Задача Список використаної літератури Вступ Будь-яка організація, яка займається підприємницькою діяльністю, тим чи іншим чином планує які саме витрати необхідно понести для отримання бажаного результату своєї діяльності. Калькуляція допомагає суб’єктам підприємницької діяльності визначити фактичні витрати, понесені організацією на продукцію власного виробництва, роботи чи послуги; а також приймати оперативні управлінські рішення в поточному режимі роботи підприємства для оптимізації використання власних ресурсів. Саме тому калькуляція є чи не найголовнішим економічним розрахунком головної бухгалтерії, яка допомагає встановити конкурентоспроможну ціну на продукцію, товар чи послугу. Інша справа - витрати, формуючі собівартість продукції. Основними задачами обліку витрат на виробництво є: - своєчасне та правильне відображення фактичних витрат виробництва в розрізі виробів та структурних підрозділів за відповідними статтями; - надання інформації для оперативного контроля за використанням виробничих ресурсів у порівнянні із існуючими нормами, нормативами та сметами; - визначення резервів зменшення собівартості продукції та попередження невиробничих витрат; - визначення результатів внутривиробничого госпрозрахунку за структурними підрозділами підприємства. Відпуск матеріалів у виробництво оформлюється лімітно-заборною картою (виписується плановим відділом або відділом забезпечення), в якій вказується: вид операції, номер складу, шифр витрат, найменування та номенклатурний номер відпускаємих матеріалів, одиницю виміру, ліміт місячних витрат матеріалів, який визначається діючими нормами витрат. Цехові витрати обліковуються на рахунку 91 - „Загальновиробничі витрати” в складі наступних витрат: - витрати з оплати праці апарату управління цехів з утриманнями на соціальне страхування та забезпечення, інші витрати по управлінню; - амортизація споруджень загальноцехового призначення й нематеріальних активів, що використовуються при виробництві продукції; - витрати на ремонт основних засобів; - витрати з раціоналізації та винаходами; - витрати з охорони праці, які формуються з кредиту рахунків обліку розрахунків; - інші витрати.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?