Методи факторизації матриць - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 52
Основні поняття чисельних методів розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Алгоритм Гаусса зведення системи до східчастого виду послідовним застосуванням елементарних перетворень. Зворотній хід методу Жордана-Гаусса. Метод оберненої матриці.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Зміст ВСТУП РОДІЛ I. Основні поняття РОЗДІЛ ІI. Методи розв’язання СЛАР 2.1 Метод простої ітерації 2.2 Метод Зейделя 2.3 Метод Крамера 2.4 Метод оберненої матриці РОЗДІЛ ІІІ. Метод Гаусса 3.1.1 Метод Гаусса розв’язання загальної с-ми лін. рівнянь 3.1.2 Алгоритм Гаусса зведення с-ми до східчастого виду послідовним застосуванням елементарних перетворень 3.2.1 Метод Гаусса-Жордана 3.2.2 Зворотній хід методу Жордана- Гаусса РОЗДІЛ ІV. LUрозклад матриці 4.1 Метод LU факторизації 4.2 Метод Холецького 4.3 Знаходження оберненої матриці через LU розклад ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Вступ Актуальність теми: Метою дослідження: Дослідити методи факторизації матриць, зокрема LU розклад. Основні поняття Дана система m лінійних алгебраїчних рівнянь з n невідомими (1.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?