Методи фінансового планування діяльності підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 102
Необхідність та принципи планування діяльності підприємства. Бюджетне планування як один із видів оперативного фінансового планування. Оцінка показників ефективності планування діяльності підприємства. Аналіз виконання плану за допомогою гнучкого бюджету.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ЗМІСТ ВСТУП 1. НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Необхідність та принципи планування діяльності підприємства 1.2 Бюджетне планування як один із видів оперативного фінансового планування 1.2 Зарубіжний досвід фінансового планування на підприємстві 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ТОВ «ОЙЛГРУПП» 2.1 Складання бюджетного балансу підприємства 2.2 Аналіз виконання плану за допомогою гнучкого бюджету 2.3 Оцінка якості фінансового планування на підприємстві та шляхи його вдосконалення ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП фінансове бюджетне планування Актуальність дослідження. У сучасних ринкових відносинах важливою передумовою вільного виробництва і підприємництва, розподілу і споживання ресурсів і товарів є планування економічної діяльності підприємств. У процесі планування забезпечується необхідна рівновага між виробництвом і споживанням продукції, величиною ринкового попиту на товари і послуги й обсягом їхньої пропозиції фірмами і підприємствами. При цьому виробники самі прагнуть до найбільш повного задоволення своєю продукцією і послугами всіх існуючих споживачів, ринкові запити яких стають власне кажучи майбутніми планами виробництва підприємств і фірм. Перераховані обставини обумовили вибір актуальності проблеми, її теоретичну і практичну значимість, а також визначили вибір теми випускної роботи, її мета й основні задачі. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені і вирішені наступні задачі: - розкриті зміст фінансового планування підприємства, його місце і роль в організації фінансової діяльності; - вивчити методи фінансового планування та його види; - розглянути питання методики планування обсягу реалізації, витрат та прибутку; - провести аналіз показників ефективності планування діяльності підприємства. Теоретичною і методологічною основою дослідження є закони України, постанови Верховної Ради України, накази Міністерства фінансів України й інші законодавчі акти, що регулюють і регламентують діяльність підприємств, методика фінансового планування. НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Необхідність та принципи планування діяльності підприємства План внутрішньогосподарської діяльності підприємства містить цілу систему економічних показників, що представляють загальну програму розвитку усіх виробничих підрозділів і функціональних служб, а також окремих категорій персоналу. А. Файоль помітив також, що ніхто не заперечує користі програми дії: перш ніж діяти, ми повинні знати, чого хочемо і що можемо. Однак усі ці плани повинні бути тісно увязані з єдиним комплексним планом соціально-економічного розвитку підприємства таким чином, щоб усяка видозміна різних розділів чи плану планових показників негайно ж переносилося або відбивалося й у загальному плані підприємства. Поряд з найважливішими розглянутими принципами необхідно зупинитися ще на двох основних положеннях розробленого Р. Л. Акоффом нового методу інтерактивного планування: принцип участі і принцип холізму. Він включає дві групи бюджетів: операційні та фінансові. Фінансове планування розглядається американськими економістами як важливий засіб у здійсненні стратегії.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?