Методи фінансової діяльності держави - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 69
Поняття та значення бюджету для функціонування держави. Характеристика державних витрат. Підстави виникнення банківських правовідносин. Джерела банківського права України. Перелік документів необхідний для відкриття банківського рахунку юридичною особою.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Секція адміністративного і кримінального права та процесу. Контрольна робота З дисципліни - ФІНАНСОВЕ ПРАВО На тему - (ВАРІАНТ № 4) Курс 3 Семестр 5 Група ПЗ-1 Теоретична частина 1. Назвіть методи фінансової діяльності держави Відповідь: Існують загальні засоби (методи), які державі та органам місцевого самоврядування необхідно застосовувати, щоб формувати публічні централізовані фонди коштів. Розкрийте призначення фінансового контролю Відповідь: Фінансовий контроль призначений для того, щоб: · забезпечити своєчасне, найбільш ефективне, повне збирання грошових коштів, сприяти їх збільшенню, пошук нових джерел доходів; · перевірити фінансові плани підприємств, установ і організацій, планів виробництва, планів по собівартості, прибутку, платежах у бюджет тощо з метою раціонального використання коштів; · забезпечити виконання і додержання законів і фінансової дисципліни всіма державними, громадськими організаціями, посадовими особами і громадянами; · попередити та усунути порушення фінансової дисципліни. 4. 4. У державі бюджет виконує ряд основних функцій: перерозподіляє національний дохід, стабілізує процеси суспільного виробництва, здійснює державну соціальну політику. бюджет держава банківський рахунок Назвіть загальнодержавні податки Відповідь: До загальнодержавних податків і зборів (обовязкових платежів) належать: · податок на додану вартість; · акцизний збір; · податок на прибуток підприємств; · податок на доходи фізичних осіб; · мито; · державне мито; · податок на нерухоме майно (нерухомість); · плата (податок) за землю; · рентні платежі; · податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; · податок на промисел; · збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; · збір за спеціальне використання природних ресурсів; · збір за забруднення навколишнього природного середовища; · збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; · збір на обовязкове соціальне страхування; · збір на обовязкове державне пенсійне страхування; · збір до Державного інноваційного фонду; · плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності. 5. Назвіть види страхувань Відповідь:Згідно до Закону України «Про страхування», страхування може бути добровільним і обов’язковим; Видами добровільного страхування можуть бути: · страхування життя; · страхування від нещасних випадків; · медичне страхування (безперервне страхування здоровя); · страхування здоровя на випадок хвороби; · страхування залізничного транспорту; · страхування наземного транспорту (крім залізничного); · страхування повітряного транспорту; · страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту); · страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); · страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; · страхування майна · страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); · страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); · страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); · страхування відповідальності перед третіми особами · страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту); · страхування інвестицій; · страхування фінансових ризиків; · страхування судових витрат; · страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій; · страхування медичних витрат; · інші види добровільного страхування. види обовязкового страхування: · медичне страхування; · особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників · особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд); · страхування спортсменів вищих категорій; · страхування життя і здоровя спеціалістів ветеринарної медицини; · особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; · авіаційне страхування цивільної авіації; · страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, повязаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам; · страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; · страхування засобів водного транспорту; · страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту; · страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади; · страхування цивільної відповідальності субєктів господарювання за шкоду, яку може бути

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?