Методи дослідження наукової психології - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 73
Бесіда, спостереження і тестування як методи дослідження в психології. Особливості практичної реалізації методів наукової психології на прикладі дітей дошкільного віку. Сутність психологічного експерименту та специфіка його проведення з дошкільниками.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Вступ Актуальність теми. Психологія як наука має певні предмет і методи вивчення психічних явищ. Знання методів і вміння за їх допомогою вивчати вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку особистості - шлях до глибшого пізнання психологічних особливостей особистості й використання цих знань у практичній діяльності. Конкретні методи (метод дослідження - спосіб, шлях одержання необхідної інформації про соціально-психологічну реальність) в соціальній психології спрямовані на вивчення соціально-психологічних проявів особистості у між особистісних відносинах, групових процесах та ін. Отримана у процесі дослідження соціально-психологічна інформація повинна бути якісною, тобто відповідати вимогам надійності (стабільність результатів при повторних експериментах різних дослідників), обґрунтованості (придатність методу досліджувати саме ті якості обєкта, котрі вивчаються), точності (чутливість використаних методик до вимірювання досліджуваних якостей). До головних методів соціально-психологічного дослідження належать: метод спостереження, метод опитування, метод тестування, метод групової оцінки особистості, метод експерименту, метод вивчення документів, метод соціометрії та інші Психологія висуває до методів дослідження психічних явищ певні вимоги: психічні явища потрібно вивчати в їх розвитку, взаємозв’язку та взаємозалежності; метод психологічного дослідження має бути адекватним предметові дослідження, розкривати істотні, а не випадкові, другорядні особливості досліджуваного психологічного процесу, стану чи властивості. Дослідженням проблеми методів наукової психології займалися такі вчені, як Варій М.Й., Венгер Л.А., Винославська О. В., Выгодский Л.С., Гиппенрейтер Ю.Б., Гоноболін Ф.П., Гуцало Е., Дубровина И.В., Зазыкин В.Г. Истратова О.В., Кузин В.С., Куспис О.І., Лозниця В.С., М’ясоїд П., Макарова Л.Л., Маклаков П., Максименко С. Д., Мухина В.С., Немов Р.С., Нечаев А. П., Рубинштейн С.П., Семенова А.В., Столяренко Л.Д., Чеховских М.И. та інші. Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі вирішуються такі задачі: – проводиться характеристика бесіди як методу дослідження в психології, – визначаються сутність та особливості методу спостереження, – аналізується специфіка методу тестування, – з’ясовується сутність психологічного експерименту та його особливості, – досліджуються особливості проведення бесіди з дітьми дошкільного віку, – визначаються особливості проведення спостереження з дошкільниками, – аналізуються особливості проведення тестування з дошкільниками, – визначається специфіка проведення психологічного експерименту з дітьми дошкільного віку. В окремих випадках бесіда виступає основним засобом отримання фактичних даних, застосовується також як спосіб введення піддослідного в ситуацію психологічного експериментування: від чіткої інструкції до вільного спілкування в психотерапевтичній ситуації. Ступінь свободи учасників інтервю зумовлюється переліком та формою запитань, змістовий рівень отриманої інформації - багатством та складністю відповідей. У вітчизняній психології досить відомою є методика дослідження «інтелектуальної активності» особистості - «Креативне поле», створена Д.Б.Богоявленською.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?