Методи дослідження екологічного стану водних об"єктів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 100
Хімічний склад природних вод. Джерела надходження природних і антропогенних інгредієнтів у водні об"єкти. Особливості відбору проб. Застосовування хімічних, фізико-хімічних, фізичних методів анализу. Специфіка санітарно-бактеріологічного аналізу води.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство Освіти та Науки України Вінницький Державний Технічний Університет ІнЕЕМ Кафедра ХЕБ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни Аналітична хімія природного середовища на тему: Методи дослідження екологічного стану водних об`єктів 2003 Зміст Вступ 1. Характеристика хімічного складу природних вод 2. Джерела надходження природних та антропогеннних хімічних інгредієнтів у водні об`єкти 3. Особливості відбору проб 4. Хімічний склад води, її фізичні характеристики, швидкість трансформації забрудників залежать від природних чинників: хімічного складу грунту берегів і мулу; температури; багатства рослинного й тваринного світу водойми; швидкості течії; глибини водойми; рН води; вмісту розчиненого кисню та антропогенних, зокрема сусідства тваринницьких ферм, звалищ; сільськогосподарських угідь, особливо рисових чеків та виноградників, на яких використовують різноманітні пестициди; промислових підприємств, енергетичних об’єктів; штучних водосховищ; місць скидання господарсько-побутових чи промислових стічних вод. Хімічний склад природних вод - це комплекс розчинених газів, різноманітних мінеральних солей і органічних сполук, які містяться у вигляді зависей, колоїдних та розчинених форм. Сукупність компонентів хімічного складу природних вод умовно поділяють на 5 груп: 1) головні іони, або макрокомпоненти, до яких відносяться хлорид, сульфат, гідрокарбонат, карбонат, іони натрія, калія, магнія і кальція; 2) розчинні гази (кисень, азот, діоксид вуглецю, сірководень та ін.); 3) біогенні елементи (сполуки Нітрогену, Фосфору і Силіцію); 4) мікроелементи - сполуки всіх інших хімічних елементів; 5) органічні речовини. Розчинність гірських порід і мінералів значно збільшується при їх взаємодії з кислими водами, особливо болотними з високим вмістом гумусових речовин.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?