Методи і стилі керівництва - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 49
Принципи організації взаємин керівника з підлеглими і вищестоящим керівником. Види методів керування та стилі керівництва. Правильні взаємини керівника та підлеглих. Сіткові графіки як інструмент, призначений для складання календарних планів роботи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Проектний менеджмент та маркетинг підприємства» практичні завдання Варіант № 8 Варіант № 8 1. Принципи організації взаємин керівника з підлеглими і вищестоящим керівником.Описати практику Ваших взаємин. 2. Завдання містить ділову ситуацію, за якою необхідно прийняти рішення та оцінити наслідок прийнятих рішень за схемою: Близькі - позитивні; близькі - негативні; Далекі - позитивні; віддалені - негативні. Ви начальник відділу матеріально-технічного забезпечення(ВМТЗ). Керівництво підприємства планує збільшити випуск карбаміду. Є два постачальника сировини. 1-й розташований досить далеко від Вашого підприємства. Постановка задачі. Послідовність виконання контрольного завдання повинна містити наступні стадії: побудова мережного графіку; розрахунок пізнього та раннього терміні настання кожної з подій, а також їхнього резерву часу; визначення тривалості критичного шляху; розрахунок раннього з можливих термінів початку і закінчення робіт; обчислення повного і вільного резервів часу кожної з робіт і коефіцієнта її напруженості; складання проекту та оптимізації сітьового графіка з метою скорочення тривалості критичного шляху. Таблиця завдання 4 Вихідні дані для розрахунку сітьового графіку робіт (варіант № 8) Код роботи Тривалість, днів Потреба в ресурсах, чол. Описати практику Ваших взаємин Менеджмент - це процес планування, організації, мотивації і контролю для досягнення визначених цілей. Найважливіші функції управлінської праці наступні [21]: 1)планування - являє собою постановку цілей і розробку шляхів їхнього досягнення; 2)організація - функція керування, що включає питання поділу і кооперації праці.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?