Методи і прийоми роботи економіста на підприємстві в сфері організації, управління і контролю профільної діяльності Львівської філії ПАТ "Укртелеком" - Отчет по практике

бесплатно 0
4.5 277
Характеристика профільної діяльності підприємства Львівської філії ПАТ "Укртелеком". Оцінка матеріально-технічної бази підприємства. Аналіз фінансово-звітних документів. Аналіз показників ділової активності підприємства. Оцінка якості продукції та робіт.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ВСТУП Метою виробничої практики є оволодіння методами і прийомами роботи економіста на підприємстві в сфері організації, управління і контролю профільної діяльності Львівської філії ПАТ «Укртелеком». Ознайомлення з підприємством в цілому Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» - одна з найбільших компаній України, яка надає повний спектр телекомунікаційних послуг в усіх регіонах країни. Згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укртелеком», що відбулися 14 червня 2011 р., відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» з 17 червня 2011 р. змінило найменування на публічне акціонерне товариство «Укртелеком» (скорочене найменування - ПАТ «Укртелеком»). Державну реєстрацію змін до установчих документів ПАТ «Укртелеком» проведено згідно з вимогами чинного законодавства України. Львівська філія ПАТ «Укртелеком» є відокремленим підрозділом Товариства, який не має статусу юридичної особи і здійснює від імені Товариства частину його господарської та іншої діяльності, а також функції представництва в межах повноважень, закріплених статутом. У своїй діяльності Філія керується законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми актами Товариства, рішеннями, прийнятими Загальними зборами та іншими органами управління Товариства. За окремим дозволом Голови Правління Товариства Філія може відкривати поточні рахунки в банківських установах в іноземній валюті. Філія може вносити на розгляд Правління пропозиції з будь-яких питань, у тому числі про порушення перед Загальними зборами або Наглядовою радою клопотання про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства, організаційної структури Товариства, основних напрямів Товариства, штатного розпису, положення про Філію, інших внутрішніх документів товариства. Предметом діяльності Філії є: · надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного) зв’язку, комп’ютерного зв’язку, радіозв’язку, послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та інших телекомунікаційних додаткових послуг; · Будівництво і технічне обслуговування мереж ефірного телемовлення та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації, супутникового зв’язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв’язку з рухомими об’єктами та інших телекомунікаційних мереж, надання в користування каналів електрозв’язку; · Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж; · Розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація, здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції, технічного переоснащення об’єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд, виконання топографо-геодезичних робіт, надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення; · Підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників Філії, надання таких послуг іншим фізичним і юридичним особам; · Монтаж, обслуговування інформаційних і комп’ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування; · Проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі «ноу-хау»; · Розробка, виробництво, впровадження обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації; · Забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат; Компанія пропонує своїм клієнтам практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як: · міжнародний, міжміський та місцевий телефонний звязок; · послуги передавання даних і побудови віртуальних приватних мереж; · Інтернет-послуги, у тому числі послугу «ОГО!» - швидкісний доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного звязку; · постійне IP-зєднання по виділеній лінії; апаратний і віртуальний хостінг; · надання в користування виділених некомутованих каналів звязку; · ISDN; · відеоконференц-звязок; · проводове мовлення; · телеграфний звязок; · мобільний звязок за технологією UMTS/WCDMA (оператор «ТриМоб»). 2. Звичайною вважається будь-яка діяльність, що здійснюється підприємством згідно з його статутом: надання послуг, виконання робіт, виробництво і реалізація продукції та оборотних активів. До операцій, що супроводжують звичайну діяльність, належать операції з курсовими різницями, відсотками, дивідендами, економічні санкції за господарськими договорами тощо. До основної діяльності належать операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією готової продукції (товарів, робіт, послуг), які є метою створення підприємства і забезпечують основну частину його доходу. Інша операційна діяльність включає: реалізацію іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?