Метод терміну окупності: проблеми застосування - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 87
Метод окупності як один з методів оцінки ефективності інвестиційних проектів, його сутність і специфічні риси, сфери та особливості використання. Підходи до розрахунку терміну окупності. Існуючі проблеми даного методу та можливі шляхи їх розв"язання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
1. Теоретична частина 1.1 Сутність методу терміну окупності Метод окупності - один з методів оцінки ефективності інвестиційних проектів, заснований на використанні критерію періоду часу (кількість років), необхідного для повернення інвестицій, вкладених у проект (розмірів щорічного внеску, що розраховуються як різниця між річними доходами і витратами). Період окупності - це час, необхідний для відшкодування вихідних капітальних вкладень за рахунок прибутку від проекту. Під прибутком мається на увазі чистий прибуток, що залишається після відрахування податків плюс амортизація (а іноді і доходи по процентних ставках). Числення строку окупності звичайно починається з періоду будівництва, протягом якого будуть зроблені первісні капітальні вкладення (з обліком і без обліку вартості землі й оборотного капіталу). Перевага цього методу як критерію добору проекту - простота розуміння і розрахунків, визначеність суми початкових капітальних вкладень, можливість ранжирування проектів у залежності від строків окупності. Більш точно під терміном окупності розуміється тривалість періоду часу, протягом якого сума дисконтованих майбутніх доходів буде дорівнювати сумі грошей, вкладених в початковий період часу. Капітальні витрати повязані, як правило, із створенням або придбанням основних засобів і нематеріальних активів і окупаються поступово протягом тривалого періоду. Визначається чиста приведена вартість проекту - ЧПВ, та його рентабельність - РІ.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?