Метод оцінки екологічного стану ґрунту з використанням FUZZY-технологій - Статья

бесплатно 0
4.5 129
Розробка методу оцінки екологічного стану ґрунту на основі fuzzy-теорії за виміряними значеннями концентрацій важких металів, що дає змогу вибору місця видобування екологічно чистої води. Забруднення ґрунтів важкими металами. Шкала оцінки стану ґрунтів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
УДК 911.3 О. Пендерецький, канд. техн. наук. Метод оцінки екологічного стану ґрунту з використанням FUZZY-технологій Розроблений метод оцінки екологічного стану ґрунту на основі fuzzy-теорії за виміряними значеннями концентрацій важких металів. Розвиток нового напрямку в туристичній галузі - промислового туризму, який виник і почав активно розвиватись лише наприкінці минулого сторіччя, вимагає гарантувати як техногенну так і екологічну безпеку туристів на вибраних об’єктах. Формалізація нечітких знань і процес здійснення нечітких висновків ґрунтується на правилі нечіткої продукції, під яким у загальному випадку розуміють вираз [3]: , де - ім’я нечіткої продукції; - сфера застосування нечіткої продукції; - умова застосування ядра нечіткої продукції; - умова ядра (антецедент); - висновок ядра (консеквент); - знак логічної секвенції (висновку); - метод або спосіб визначення кількісного значення степені істинності висновку ядра; - коефіцієнт визначеності або упевненості нечіткої продукції; - післямова продукції.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?