Метод діалектики - Реферат

бесплатно 0
4.5 31
Діалектика: від античності до сучасності, її історичні форми. Альтернативи, принципи, категорії та закони діалектики. Діалектика як теорія та метод, її застосування в економічних дослідженнях. Діалектичне мислення як метод пізнавальної діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Реферат з філософії на тему: Метод діалектики Київ 2011 Зміст Вступ 1. Діалектика: від античності до сучасності 1.1 Поняття та історичні форми діалектики 1.2 Альтернативи діалектики 2. Метод діалектики 3.1 Діалектика як теорія та метод 3.2 Діалектичний метод в економічних дослідженнях Висновок Список використаної літератури Вступ Діалектика як цілісна філософська концепція, що відображає об’єктивні закони розвитку природи, суспільства і поза індивідуальних форм духу, репрезентована у двох взаєпов’язаних якостях - теорії і методу. При цьому, якщо діалектика як загальна теорія розвитку використовується для пояснення якихось явищ, то для отримання нових знань вона використовується як метод пізнавальної діяльності. У сучасній методології науки діалектичний метод трактують як спосіб мислення, який характеризується гнучкістю думок, схильністю до компромісів і орієнтує суб’єкт пізнавальної діяльності проводити дослідження об’єкта у його розвитку та взаємозв’язку з іншими об’єктами. Тобто, діалектика допомагає реально відобразити дійсність та знайти виправдані підходи до її належного осягнення та пізнання. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: 1) з’ясування понять діалектика та діалектичний метод, короткий історичний екскур цих понять; 2) огляд основних принципів, законів, категорій, які лежать в основі діалектичного методу; 3) визначення суті діалектичного методу та сфери його застосування в економічних дослідження. 1. (найвідоміший передставник - Г. Гегель). і матеріалістичну діалектику (К. Маркс, Ф. Енгельс). Він є одним із перших філософів, хто помітив, що одне і те саме є водночас відмінним і навіть протилежним. Власне кажучи, діалектика Гегеля - це перша систематична критика того способу мислення, який зараз визначається як метафізичний. У сучасній західній філософії найбільш суттєві елементи вказаної форми діалектики виявляються у властивому їй герменевтичному способі філософствування [3, 6]. діалектика діалектичне мислення економічний 1.2 Альтернативи діалектики За висловом філософів Данільяна та Тараненка альтернативами діалектики є …протилежні або не схожі з діалектикою концепції розвитку, методи пізнання, способи духовного освоєння світу, тобто відмінні від діалектики світоглядні і методологічні установки [3].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?